Blog Image

A.L. DUSCEES

DE KRACHT VAN HET WOORD

Cees van den Broeke schrijft elke week een pakkende column bij dongenhomespot.nl Zijn wijze en doordachte woorden geven een zuivere kijk op onze samenleving

REACTIES :

Onder de columns

of

via

INFO@DONGENHOMESPOT

terug naar de website :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

KERST

A.L. DUSCEES Posted on zo, december 27, 2009 09:42

Kerst

Kerst 2009 behoort weer tot het verleden en we hebben met z´n allen voldaan aan de verwachtingen die we daarover elkaar opleggen, nl. gedachten van vrede, gezellig met de familie bij elkaar en goed eten en drinken. Het vrede op aarde was echter meer het vreten op aarde. Een aantal heeft misschien nog de kerstnachtdienst bezocht en een hele enkeling heeft een alleenstaande uitgenodigd. We gaan weer over tot de orde van de dag en velen zijn de gedachten van deze kerstmistijd, voor de rest van het jaar weer kwijt. Je hoort zo af en toe nog wel eens iemand die probeert de werkelijke inhoud van kerstfeest naar voren te halen, maar ook dat hoor je steeds minder. Daarover nadenkend concludeerde ik in eerste instantie, dat er in vroeger tijd toch wel een geweldige marketing deskundige aan het werk is geweest. Immers de geboortedag herdenken van Jezus van Nazareth had in eerste instantie niets te maken met 25 december. Ik heb me wel eens laten vertellen dat dit ergens in september geweest moet zijn. Wat wel te maken had met die datum was voor de mensen op het noordelijk halfrond, de zogenaamde winterzonnewende, het tijdstip dat de zon weer terugkeert van het zuidelijk naar het noordelijk halfrond en de dagen weer langer beginnen te worden, m.a.w. het licht keert weer terug. Daar werd van oudsher nog voor Jezus überhaupt was geboren al jaarlijks een groot feest van gemaakt, met versierde bomen en grote vreugdevuren. Het feest van het licht. Het is mij niet bekend of de eerste volgelingen van Jezus, zijn geboortedag wel vierden, maar wel dat de latere christelijke kerk allerlei voor hen belangrijke gebeurtenissen een plaats ging geven op de kalender, waaronder kerst. Aangezien Jezus van zichzelf gezegd heeft:”ik ben het Licht der wereld”, is voor met name de herdenking van zijn komst op de wereld, een begrijpelijke marketing strategie geweest om dit te gaan vieren op het al bestaande feest van het licht. En zo een in hun ogen “heidens” feest om te vormen naar een christelijk feest. De chr. kerk was toentertijd ook nog maar alleen aanwezig op het noordelijk halfrond, zou het andersom geweest zijn dan hadden we waarschijnlijk kerst in juni gevierd. Tijdens de kerstening hetwelk vanuit Rome het noordelijk halfrond overspoelde, moest echter wel door de eeuwenoude traditie van de zonnewende een soort compromis worden gevonden, dus de boom met het licht bleef gehandhaafd, al moest daar wel een stalletje onder gezet worden met de os en de ezel en het kindje in de kribbe. Nu kijkend naar het huidige kerstfeest vraag ik me toch af of deze marketing strategie werkelijk wel zo goed geweest is, was het misschien toch beter geweest de herdenking van Jezus geboorte, inderdaad in september of zo te vieren en het feest van de zonnewende ook puur dat feest te laten, ik zie ook niet in wat daar “heidens” aan zou zijn, immers het is gewoon het natuurlijk ritme van de wenteling van de aarde. Bijkomende aardigheid zou zijn, nog een paar extra vrije dagen.DE THUISZORG UITGEKLEED

A.L. DUSCEES Posted on wo, december 23, 2009 14:20

De thuiszorg uitgekleed.

Vorig jaar kreeg de reclame van de SP over de thuiszorg, de gouden Loekie uitgereikt. In deze reclame wordt duidelijk gemaakt, hoe het er voor staat bij de thuiszorg. Zoals bekend is er heel slecht aan personeel te komen, enerzijds het gevolg van de privatisering en anderzijds omdat het geen populair beroep is. Wanneer er dan medewerksters zijn die nog hart voor de zorg hebben, worden die door het beleid van de overheid ook nog eens weggejaagd. En dat geldt de dag van vandaag nog precies zo. Toen ik 65 jaar werd, kreeg ik AOW, werkt je vrouw niet en is zij jonger dan 65, krijg je voor haar hetzelfde bedrag erbij als partner toeslag, dit bedraagt € 619,– excl. vakantie toeslag, incl. komt dit op 640,–

Ik wil graag een rekensommetje laten zien waarom het voor mensen te gek is om te blijven werken.

Je werkt b.v. 24 uur in de week en verdient daarmee € 889,– per 4 weken, als alfa hulp. Wanneer je blijft werken, mag je per maand € 200,– verdienen en al wat je meer verdient wordt voor 2/3 in mindering gebracht op de partner toeslag. Welnu simpel, je verdient 889, 200 is vrij, dus 2/3 van 689 = 458 euro moet dan van die 640 toeslag worden afgetrokken, wat betekent dat je daarvan 282 overhoudt. Je hebt dan dus 1177 voor 24 uur werken. Stop je wel met werken dan ontvang je € 640,– je mag dan nog 200 bijverdienen, en komt dan op € 840,– Hiervoor werkt je dan slechts 5,5 uur per week. Je zou toch gek zijn als je dit niet doet. Bovendien geeft dit aanleiding voor velen om dan maar wat extra uren zwart te gaan werken. Je komt dan voor hetzelfde aantal uren van 24 die je nu werkt totaal uit op een bedrag van ruim € 1500,– M.a.w. door deze hele constructie van de overheid stimuleer je de mensen om illegaal arbeid te verrichten, wat dan weliswaar niet meer in de zorg kan, omdat zwart werk daar uiteraard uitgesloten is, maar er zijn voor deze mensen genoeg mogelijkheden om als hulp in de huishouding bij particulieren zwart te werken. Uiteraard geldt hetzelfde voor andere beroepen. Maar met name in de thuiszorg speelt dit een grote rol waardoor er steeds minder 50+ vrouwen voor dit beroep te krijgen zijn. Terwijl de overheid aan de andere kant zegt te willen stimuleren om ouderen langer te laten doorwerken. Hoe kan je zoiets rijmen ? Is het alleen de SP die dit inziet ?