Blog Image

A.L. DUSCEES

DE KRACHT VAN HET WOORD

Cees van den Broeke schrijft elke week een pakkende column bij dongenhomespot.nl Zijn wijze en doordachte woorden geven een zuivere kijk op onze samenleving

REACTIES :

Onder de columns

of

via

INFO@DONGENHOMESPOT

terug naar de website :

WWW.DONGENHOMESPOT.NL

Vakmanschap

A.L. DUSCEES Posted on do, mei 12, 2011 18:28

Naar aanleiding van
opmerkingen welke ik laatst hoorde wil ik het deze keer hebben over vakmanschap
in de journalistiek. Binnen de journalistiek is er ook veel “pulp,” echter het gaat mij om de betere
journalistiek en dan met name over een onderdeel daarvan, het interview of
vraaggesprek. Binnen de journalistiek is het begrip de vijf W’s heel bekend,
dit zijn topische vragen, welke de basis vormen voor een goed interview, deze
vijf W’s staan voor wie, wat, waar, wanneer en waarom. Bij een goed geschreven
interview zullen de antwoorden op deze vragen altijd terug te vinden zijn, maar
ook voor een goed vraaggesprek op tv zullen die in een of andere vorm te
herkennen zijn. Het doel van de journalistiek is uiteraard om nieuws te
brengen, dus om iets bekend te maken wat tot dan toe nog niet bekend was of
verborgen bleef. Soms wil een geïnterviewde het achterste van zijn tong niet
laten zien of wil zaken verborgen houden, het is dan de taak en de kunst van de
interviewer om dit naar boven te halen. Dit kan op verschillende manieren, een
goede interviewer zal vooraf goed onderzoek gedaan hebben naar de persoon of
het onderwerp en weet dus wat hij in dat interview naar voren wil laten komen,
hij kan dan recht op zijn doel afgaan door de harde confrontatie, of juist
proberen via sympathie de geïnterviewde op zijn gemak te stellen, waardoor hij
bereid is wat meer van zichzelf bloot te geven, ook kan hij voor advocaat van
de duivel spelen of de methode van herhaling hanteren, de interviewer herhaalt
het laatst gezegde in vragende vorm, dit is voor de geïnterviewde vaak een cue
om dieper op het onderwerp in te gaan. Als kijker of lezer moet je wel rekening
houden met de kennis die je hebt over de interviewer, wil deze zo neutraal en
objectief mogelijk te werk gaan of doet hij dit vanuit een becommentariërende
positie omdat hij van een bepaalde visie of stroming uitgaat. Bv. Knevel en van
de Brink vanuit een christelijke visie of Pauw en Witteman als VARA coryfeeën.
Als je als kijker of lezer hiermee geen rekening houdt kun je je wel eens
ergeren aan zo’n interview omdat het niet strookt met je eigen visie of
opvatting. Maar voor elk goed interview wat iets los krijgt geldt: een goede
interviewer brengt zijn gast in een ongemakkelijke positie en geeft hem het gevoel
daaruit alleen te kunnen ontsnappen als hij precies zegt wat de interviewer wil
horen. Kun je daar als kijker of lezer niet tegen en voel je jezelf ook
ongemakkelijk zoals bij de opmerkingen welke ik hoorde en die aanleiding waren
voor dit stukje, moet je het niet lezen of er niet naar kijken. Het zegt niets
over het vakmanschap van de interviewer.

A.L.
DusceesZomaar een reaktie

A.L. DUSCEES Posted on vr, mei 06, 2011 09:10

Horende doof en ziende blind zijn, ..

hiermee wordt aangegeven dat mensen wel kunnen horen en wel kunnen zien, maar de zaken welke belangrijk zijn, niet horen en niet zien, m.a.w. zij bewegen zich in een wereld die los staat van de werkelijkheid.

Dezelfde gedachte kwam bij mij op, toen ik een uitspraak hoorde van een geestelijke met de tekst : “heel de schepping juicht voor de Heer” en “alles wat adem heeft, looft de Heer.” Toen dacht ik ook, die is horende doof en ziende blind, die ziet ook de werkelijkheid niet.

Oké, ik heb ook wel eens van die momenten meegemaakt dat ik op vakantie in een mooi en warm land kon genieten van prachtige natuur, het zingen van de vogels, de koestering van de zon en de grootsheid van het uitzicht op de bergen. Je bent dan geneigd te denken zo moest het altijd maar blijven, de gevoelens bij dit soort prachtige momenten, maken dat je het bijna volmaakt vind. Je zou dan inderdaad kunnen denken dat de hele schepping juicht en de vogels zingen tot de eer van de schepper. Terwijl ze in werkelijkheid alleen maar zingen om hun territorium aan te geven, als lokroep voor het andere geslacht of hun jongen te begroeten of te waarschuwen.

Wat is dan onze werkelijkheid naast af en toe een heerlijke vakantie, die voor alle mensen over de gehele aarde slechts gegeven is aan enkelen, zoals wij in het rijke westen.

De werkelijkheid is dat de natuur keihard is en onvoorspelbaar, denk aan allerlei natuurrampen, zoals orkanen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, hongersnoden en ziektes. Dit alles treft niet alleen de mens, maar ook de flora en fauna. Heel de schepping huilt, krijst en vloekt dan en alles wat adem heeft lijdt en kermt en is vervult van angst. Dit alles naast het gegeven dat de zgn. kroon der schepping, de mens zelf, er nog eens een schepje bovenop doet door de omstandigheden voor mens, dier en milieu, compleet te verpesten door uitbuiting van alles, voor eigen gewin.

Dat is de werkelijkheid, zeg dan niet dat alles alleen maar mooi is, maar zie de realiteit en probeer met je teksten daar duidelijk en reëel over te zijn. Het leven op deze aarde in zijn algemeenheid genomen is een struggle for life en een overlevingsplaats voor de sterkste.

Dat je dit ànders zou willen, oké, een aantal zaken blijven zoals ze zijn, daar kun je als mens geen invloed op uitoefenen, daarom is het beter je als mens aan te passen aan de natuur, daar onderdeel van te vormen in plaats van te denken deze natuur te kunnen beïnvloeden. Op het gebied van het menselijk doen en laten kunnen we wel invloed uitoefenen en dat begint bij ons zelf, kom met je hoofd uit de wolken en ga met je benen op aarde staan en doe iets. The best way to make your dreams come true, is to wake up.

A.L. DusceesVolgende »