De mens is een gelukszoeker

Wanneer we het hebben over de stroom vluchtelingen die Europa overspoelt, hoor je vaak dat er een groot deel gelukszoekers tussen zit. Men bedoelt dan eigenlijk economische vluchtelingen, want ook zij die de oorlog in hun land ontvluchten zijn op zoek naar een gelukkig leven. Ergo een ieder die wegtrekt is op zoek naar geluk, of dit nu is uit je land wegtrekken of uit je geboorteplaats naar een andere stad heeft in de kern allemaal hetzelfde doel, je verwacht daar gelukkiger te worden. Iedereen zal het logisch vinden wanneer mensen dood en verderf ontvluchten bij een oorlogssituatie, maar de dood ontvluchten vanwege honger en armoe of een zinloos leven wordt al minder logisch gevonden. Ook verhuizen vanwege een nieuwe (betere) baan doet men omdat men denkt het beter te krijgen dus gelukkiger te worden. Dezelfde motieven gelden voor al onze landgenoten die in de jaren 50 van de vorige eeuw in grote getale emigreerden naar landen als Canada of Australie enz. Dit kwam pas op gang toen de oorlog al lang voorbij was.

Wat is geluk ? Hoogleraar psychologie Ap Dijksterhuis heeft daar een boek over geschreven “Op naar geluk” de psychologie van een fijn leven. Hieruit komt naar voren dat hoe we geluk ook invullen ons bewustzijn nodig hebben om geluk te ervaren. Geluk kent velerlei uitleg zoals o.a. genot, rijkdom, vrijheid, iets zinvols doen enz. Wanneer iemand zegt: “ik wil gelukkig worden” en je vraagt: “waarom wil je gelukkig worden?” kun je het antwoord krijgen als: “Uh…..ja, duh! Jij niet dan ?” Waarmee ik wil aangeven dat iedereen op zoek is naar geluk. De mens is überhaupt een gelukszoeker.

Siddharta Gautama, die we kennen als de Boeddha zei: “het leven is niet volmaakt en brengt vele teleurstellingen met zich mee. Die onvolmaaktheid heeft een oorzaak nl. onze wensen en verlangens. Er is geen weg naar geluk, geluk is de weg.”

De letterlijke betekenis van het woord geluk verwijst naar gevoelens als tevredenheid, gemoedsrust en blijheid. Deze gevoelens die uit ons onderbewuste voortkomen kunnen pas ervaren worden als ze in ons bewustzijn komen, m.a.w. geluk is een gevoel waarvan we ons bewust zijn.

Daarnaast gebruiken we het woord geluk ook in de zin van mazzel hebben, maar daar heb ik het hier niet over.

In zijn boek geeft Dijksterhuis ons uiteindelijk een aantal tips waarvan ik er een wil uitlichten. De zgn. www-techniek. WWW staat voor ‘What went well?’ (Wat ging er goed?) Aan het eind van de dag je dit even afvragen draagt bij aan een goed gevoel. De weg van geluk wordt afgelegd door jezelf positieve duwtjes te geven. Een gevoel van tevredenheid draagt in grote mate bij aan het feit of je je gelukkig voelt.

Tenslotte even terug naar de vluchtelingenstroom, mensen die al tevreden zouden zijn zonder angst te kunnen leven met de meest minimale levensbehoeften zouden al een stukje geluk ervaren, maar zoals al gezegd geluk is een weg, dus ook zij zouden net als wij van daaruit die weg verder willen gaan door wensen en verlangens na te streven waarvan ze denken dat hun dat nog gelukkiger maakt. Het zijn net mensen.

A.L. Duscees