Domme Belgen ?

In
moppen en grapjes worden door ons Nederlanders, de Belgen als dom
afgeschilderd. Hierdoor ontstaat het idee dat wij qua intelligentie
boven de Belgen zouden staan. Natuurlijk is dit een enorm
vooroordeel, op vele vlakken zouden wij nog wel wat van de Belgen
kunnen leren, ik denk hierbij aan o.a. onze taalkennis wat door heel
goed onderwijs in België beter is dan onze taalkennis. Maar ook op
andere vlakken hebben de Belgen het vaak beter voor elkaar dan wij.
Ik werd hiermee geconfronteerd door mijn zoon die in België woont en
werkt toen wij het kregen over de gezondheidszorg. Ik was perplex
toen hij mij vertelde dat hij voor zijn ziektekostenverzekering
slechts € 100 per jaar betaalt, wij betalen dit ongeveer per maand.
Bovendien is het daar een stuk simpeler om een arts of specialist te
raadplegen. Geen wachtlijsten en binnen een paar dagen kun je
terecht. Zijn huisarts houdt 3 x per dag (’s morgens, ’s middags en
’s avonds) spreekuur en daar kun je zo binnenlopen zonder afspraak.
Hetzelfde geldt voor tandartsen die ook nog eens bijna de helft
goedkoper zijn dan de Nederlandse. Ik vroeg me af hoe dit alles kan.
Gelukkig kun je tegenwoordig bijna alles vinden op internet dus heb
ik een en ander eens nagekeken. Belgen
betalen het grootste deel van hun ziektekosten al voor ontvangst van
hun nettoloon, waar Nederlanders daarna nog eens met de kosten voor
de basisverzekering worden geconfronteerd. De genoemde honderd euro
betreft een aanvullende verzekering waarmee kosten worden gedekt die
niet standaard vanuit het Belgische Ziekenfonds worden vergoed.
In
principe lijkt dit enigszins op ons oude ziekenfondsstelsel waar de
werkgever en werknemer een bepaald percentage van het bruto salaris
afdroegen. In België is dit de mutualiteit. De ziekenfondsen bieden
hun verzekering weliswaar gratis aan, maar de kosten hiervan worden
gedekt uit de sociale zekerheidsbijdragen en de subsidies die de
federale overheid toekent. De persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage
bedraagt 13,07 procent van het brutoloon.
Dus
bij een salaris van 34.000 bruto per jaar betaalt men 4658 euro aan
sociale zekerheidsbijdragen met als onderdeel daarvan de
ziektekosten. Het voordeel hiervan is dat je dit niet meer merkt als
je je netto maandsalaris ontvangt.

Hoegenaamd
geen wachtlijsten heeft deels te maken met het feit dat veel artsen
geen overeenkomst hebben met het ziekenfonds en dus zelf hun tarieven
vast mogen stellen. Wanneer iemand die zorg nodig heeft zo’n arts
belt, kan hij waarschijnlijk snel geholpen worden. Maar het verschil
tussen het door het ziekenfonds vastgestelde standaardtarief en het
werkelijke tarief, moet de verzekerde wél zelf bijpassen.
Een
laatste verschil tussen Nederland en België is dat medicijnen voor
Belgen een stuk duurder zijn.
Dit
schijnt te maken te hebben met het feit dat er maagbeschermers aan de
medicijnen zijn toegevoegd. In Nederland moet je die zonodig weer los
van de werkelijke medicijn kopen.

Helaas
is in Nederland de vrije marktwerking uitgevonden door de overheid.
Men ging er van uit dat hierdoor de prijzen zouden dalen en dat de
tarieven wel op hetzelfde peil zouden blijven liggen. Prijs-afspraken
tussen de artsen, ziekenhuizen, farmaceutische industrie en noem maar
op zijn niet te controleren of worden eenvoudig weg ontkent.
Inmiddels zijn we al zover dat de kleinere ziekenhuizen opgeslokt
worden door de naastgelegen ziekenhuizen in de grotere steden en zie,
ondanks beloften van geen sluiting, worden de streekziekenhuizen
gewoon gesloten stapje voor stapje. Nieuwe gebouwen worden afgedankt.
Hoezo kapitaalvernietiging? In Belgie is men tevreden met datgene wat
ze hebben, hier in Nederland moet het nieuwste van het nieuwste er
zijn. Allemaal kapitaalverslindend en prijsopdrijvend. Om van het
grote en dure management nog maar niet te spreken. Kortom het beeld
van domme Belgen klopt geenszins, maar ook het beeld van zuinige
Nederlanders wordt zeker voor wat ons zorgstelsel betreft hiermee
gelogenstraft.

A.L.
Duscees