Een
slimme meid is op
haar toekomst voorbereid

Deze
kop is uit een spotje van de overheid van jaren geleden. Dit kwam
bij me op toen ik nadacht over het beleid van onze huidige overheid
ten aanzien van het vluchtelingenprobleem. Hadden ze dit niet allang
kunnen zien aankomen vroeg ik me af, het probleem van
oorlogsvluchtelingen en wellicht ook gelukszoekers is niet van
vandaag of gisteren, regeren is toch vooruitzien? De paniekacties
welke momenteel plaatsvinden zijn het gevolg van slecht beleid, meer
nog van het ontbreken aan visie en inzicht ten aanzien van deze
wereldproblemen. Paniek
welke zichtbaar wordt door het opleggen zonder ruggespraak met de
bevolking van aantallen vluchtelingen, ik denk hierbij o.a. aan het
gehucht Oranje waar met een bevolking van 130 personen er 1400
vluchtelingen geplaatst gaan worden. De tweedeling binnen onze
maatschappij welke er momenteel is ten aanzien van dit probleem wordt
hiermee alleen maar in de hand gewerkt. Niet alleen onze regering,
ook Europa heeft alles maar op z’n beloop gelaten en is nu hopeloos
verdeeld. Eenheid is ver te zoeken met hoofdzakelijk grote
verschillen van opvatting met de voormalige oostbloklanden. Landen
als Griekenland en Italië hebben groot gelijk als ze de mensen
doorsturen verder Europa in. Er lijkt nu een verdeelsleutel te zijn
maar daar zijn veel landen het helemaal niet mee eens met als gevolg
dat die verdeling niet werkt. Nu onze Nederlandse situatie, via
vluchtelingenwerk kom ik op de volgende cijfers, in 2014 kwamen er
24.500, momenteel zijn er tot aug. 17.000 binnengekomen en verwacht
men op grond daarvan zo’n 30.000 voor dit jaar. De verwachting is dat
dit ook volgend jaar nog gaat toenemen, maar dan zijn we nog lang
niet op het punt van 1993 waar er 53.000 binnen kwamen en de jaren
1997 tot 2001 per jaar zo’n 45.000. Toen konden wij het wel zij het
ook met in het begin veel verzet van de bevolking. Misschien te
simpel gedacht, maar als we weten dat Nederland 400 gemeenten heeft,
betekent dit dat er per gemeente zo’n 70 mensen geplaatst zouden
moeten worden dit jaar, zou je die ook nog eens herverdelen naar rato
van het aantal inwoners per gemeente zou dit voor bv. Dongen
neerkomen op zo’n pakweg 25 á 30 personen. Hoe moeilijk kan het
zijn. Maar dit zal wel te simpel gedacht zijn. Waar
het wel op neer komt is dat een betere verdeling zeker voor veel
minder problemen bij de bevolking zou zorgen. Niemand in Dongen zou
zich dan toch druk maken over die 25 vluchtelingen. Zo
zou
dit
voor
bijna
alle
gemeenten,
dus
voor
heel
Nederland
kunnen
gelden.

PS.
tot
mijn
verbazing
hoorde
ik
op
woensdagavond
bij
RTL Late
Night,
Wouke
van
Scherrenburg,
voormalig
politiek
verslaggeefster,
bijna
woordelijk
een
deel
van
deze
column
vertellen.
Het
leek
wel
of
ze
deze
op
dinsdag
geschreven
gedachten
had
gelezen.
Is
er
toch
iemand
die
er
net
zo
overdenkt.

A.L.
Duscees