Bepalen “gekken” onze
maatschappelijke evolutie ?

Wat bedoel ik met gek? Is dat iemand die een psychische afwijking
heeft ? Of iemand die anders doet dan anderen ? Iemand die authentiek
is en dan soms gek genoemd wordt omdat hij niet doet wat het
merendeel doet. Misschien ook wel een combinatie van beiden ? Is het
een negatief en het ander positief ?

Wat bedoel ik met evolutie? Naast de natuurlijke evolutie, waarbij
ik me afvraag, of de genetische code veranderd door een foutje of
past de genetische code zich aan bij voortduring veranderde
omstandigheden ? Daar moet ik als niet geleerde vooralsnog het
antwoord op schuldig blijven. Makkelijker voor mij is om, wat ik ook
evolutie noem, wijzigingen in gangbare zaken en kennis bij de mens,
de veranderende maatschappij, me voor te stellen.

Veelal is een grote verandering in de geschiedenis van de
mensheid, begonnen met iemand die in eerste instantie door zijn
tijdgenoten, als een (soms gevaarlijke) gek werd gezien. Denk hierbij
o.a. aan Copernicus die in 1530 durfde te beweren dat de aarde niet
plat maar rond was en om de zon draaide, in plaats van de zon om de
aarde. Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen. Wetenschappers
werden soms voor gek versleten, wanneer ze met een theorie of idee
kwamen aanzetten wat in hun tijd voor onmogelijk werd gehouden.
Latere generaties noemden dit dan grote geleerden. Duidelijk mag zijn
dat door oorspronkelijke denkers en wetenschappers er een enorme
evolutie heeft plaats gehad in de loop der eeuwen op het gebied van
kennis en daardoor totaal veranderde opvattingen bij de mensheid.
Soms hadden die grote geleerden autistische trekjes, wat we vandaag
een (lichte) psychische afwijking (foutje) noemen. Het is bekend dat
mensen met dit probleem soms heel sterk iets ontwikkelen wat wij (als
normalen) voor onmogelijk houden. Denk bv aan sommige rekenwonders
die we wel eens op tv gezien hebben. Daarnaast hebben zeer creatieve
denkers in hun hersenen minder dopamine D2 receptoren in de thalamus,
het deel wat betrokken is bij het leggen van verbanden, zij maken
daardoor onverwachte associaties, hiermee ‘lijken’ ze op
schizofrenie patiënten, die ook minder D2 receptoren hebben, volgens
onderzoeker Ö. de Manzano . M.a.w. wordt deze enorme evolutie van
kennis en inzicht bij de mens bepaald door gekken.? Of noemden we ze
gek omdat we hun opvattingen en inzichten op dat moment nog totaal
niet konden bevatten.? Ik denk het laatste, waarbij toch ‘foutjes’
soms de oorzaak waren dat dit kon gebeuren.

Hoe kijk ik nu de dag van vandaag hier tegen aan ? Wanneer er iets
beweerd wordt wat ik me totaal niet kan voorstellen ? Noem ik zo´n
mens dan ook gek, of geef ik hem het voordeel van de twijfel ? Als
voorbeeld, de bewering van een geleerde dat het niet anders kan, dan
dat er in het heelal zeker nog meer vormen van leven moeten zijn. Ik
kan het me (nog) niet voorstellen, maar ik noem die man niet gek,
misschien blijkt later dat ook hij gelijk heeft. Ik hou alle
mogelijke opties open.

A.L. Duscees