Terreur in naam van …………

Afgelopen week werd in de Thalys een mogelijk nieuwe terreurdaad verijdeld. Wanneer we over terreur praten betreft dit de laatste decennia hoofdzakelijk het moslim terrorisme, alhoewel er ook andere vormen zijn bij allerlei bevrijdingsbewegingen zoals farc of erger nog het terrorisme van de drugskartels in bv. Mexico. Terreur is volgens ons woordenboek: georganiseerd geweld om een bepaald doel te bereiken, of ook een schrikbewind. In onze 21e eeuwse beschaving lijkt dit hoofdzakelijk nog op religie gebaseerd te zijn. Kijken we terug naar het begin van de beschaving althans het begin van enigerlei staatsvorm of stadskoningkrijken moeten we terug gaan naar zo’n 2500 tot 3000 jaar voor Chr. naar Soemerië. De enige reden voor de oorlogen en terreurdaden waren het uitbreiden van het gebied en de landbouwoverschotten of andere rijkdommen waar de toenmalige aristocraten zichzelf mee wilden verrijken. Alles werd gedood of tot slaaf gemaakt. Omdat veel van die toenmalige koningen zichzelf tot een halfgod uitriepen en de priesters niet anders konden dan aan die koning onderdanig te zijn werden hun strooptochten al met een religieus tintje overgoten. In de 5000 jaar dat we nu verder zijn is er eigenlijk nog niets veranderd.

Het volk moet het werk doen hun belastingen betalen en de aristocratie leeft daarvan in grote weelde en moet dit met terreur verdedigd worden worden de goden erbij gehaald. Ook tot in onze moderne tijd heeft elk succesvol rijk beweerd dat het een goddelijke missie had, welke God daarvoor dan ook gebruikt werd. In de eerste seculiere republiek, de Verenigde Staten heeft de staat altijd een religieus aura gehad met een duidelijke lotsbestemming en een door God gesanctioneerde missie. De scheiding van kerk en staat zou de sleutel tot vrede moeten zijn, echter ook deze is niet afkerig van oorlog of terreur gebleken. Het probleem ligt dan ook niet in de veelzijdige activiteit die we religie noemen, maar in het geweld dat besloten ligt in onze menselijke aard en in de aard van de staat die vanaf het allereerste begin de gewelddadige onderwerping van minstens 90% van de bevolking vereiste. Door de globalisering komen al deze terreurdaden dichtbij en kunnen ook ons overkomen, ze worden dan gekleurd weergegeven door de eigen media. We horen en zien de meest verschrikkelijke daden tegen gewone onschuldige mensen in het Midden Oosten, maar weinigen weten dat ook Amerikaanse drone aanvallen onschuldige burgers bewust doden, op 24 okt 2012 werd Mamana Bibi een 68 jarige vrouw die groente plukte, gedood door een drone van de Verenigde Staten, ze was geen terroriste, maar een vroedvrouw getrouwd met een onderwijzer en moeder van 9 kinderen in wier bijzijn zij opgeblazen werd. De CIA directeur John O. Brennan heeft recentelijk toegegeven dat het anders gaat dan officieel wordt verkondigd, nl. dat er bij dit soort aanvallen nooit burgers betrokken zijn. De zoon van Mamana Bibi zei: Bommen wekken alleen maar haat op in de harten van mensen en die haat brengt nog meer terrorisme voort. Terreur beantwoorden met terreur zal nooit tot een oplossing leiden. Misschien toch tijd om een vredelievende godsdienst te bedenken die zich vooral tegen machthebbers keert.

A.L. Duscees