De 7 hoofdzonden van de Dongenaar

Bovenstaande titel is ontleend aan de oude kerkelijke leerstellingen en met enige fantasie gebruikt voor de afvalstromen die wij produceren. Dit alles naar aanleiding van het bericht over de verandering per 2016 van de afvalinzameling in onze gemeente en de aanschaf van een nieuwe huisvuilwagen. In deze visie zou je alle afval wat ons natuurlijk milieu kan belasten als zonden kunnen zien. Een milieuneutraal huishouden zou perfect zijn, maar die ben ik nog nooit tegengekomen net zo min als de perfecte, zondeloze mens. Vanaf 1 januari krijgen wij de beschikking over 3 kliko’s, maar daarnaast dienen wij als boetedoening ook de plastic- en glascontainer, die op verschillende plaatsen in ons dorp staan, regelmatig te bezoeken. Willen we onze oude kleding of schoeisel kwijt zijn daar ook containers voor. Voor alle elektronica en verfproducten mogen wij een ritje maken naar de milieustraat van de gemeente.

M.a.w. onze 7 hoofdzonden zijn :

1. restafval

groen- en etensafval

papier

plastic en glas

kleding en schoenen

elektronica en batterijen

verf- en vetproducten

Voor velen zal het een probleem worden om bij te kunnen houden wanneer wat wordt opgehaald of op welke tijden je op de milieustraat terecht kunt. Wellicht kan de gemeente naast hun website nog voor een appje zorgen. Zijn er mensen die streven om zoveel mogelijk “zondeloos” te leven is dat jammer want de boetedoening is voor iedereen hetzelfde of je nu veel of weinig afval produceert. Daarnaast valt mij nog iets op, tot nu toe werden we verplicht voor ons restafval “Komo” vuilniszakken te gebruiken. Velen zullen om hun container schoon te houden hun restafval of etenswaar in een zak in de kliko gooien en, m.i. daarvoor goedkopere vuilniszakken gebruiken. Het lijkt me sterk dat de vuilophaaldienst eerst in alle containers kijkt of daar misschien ‘verkeerde’ vuilniszakken inzitten. Dus de verplichting van Komo zakken blijkt in dit systeem niet meer nodig. Op zich ben ik niet tegen afvalscheiding bij de bron, dus bij onszelf, echter van mensen die daarvan meer afweten heb ik me laten vertellen dat bij de afval verbrandingsovens er in heel veel gevallen weer afval gemengd wordt, dit zou te maken hebben met de vochtigheidsgraad van verschillende producten. In een artikel over recycling van plastic werd door een van de grootste vervoerders van recycling materiaal, ‘van Gansewinkel’ gezegd dat zeker 50% van het materiaal niet gerecycled wordt maar gewoon verbrand. Dus net als ons restafval. M.a.w. ook bij onze overheden zijn nog heel wat ‘zonden’ te ontdekken. Het grootste volume uit mijn eigen huishouden komt van de verpakkingen, wellicht zou de overheid eens iets aan de verpakkingsindustrie moeten doen.