De groene trend

Om te beginnen wil ik zeggen dat ons milieu, onze aarde voor mij belangrijk is en me aan het hart gaat. Parallel hiermee zie ik ook ons geestelijke milieu. Ik bedoel hiermee dat het egoïsme van mensen voor beide milieus slecht is. Hoog geplaatste en belangrijke mensen worden in onze maatschappij vaak aangeduid als het ‘hogere’ milieu, met het idee dat zij daarom goed bezig zouden zijn. Voor mij is dat helemaal niet zo, deze maatschappelijke top bepaalt juist de trend die in heel onze maatschappij doorwerkt, en die is niet best, banken, oliemaatschappijen, andere multinationals en ook regeringen blijken al jarenlang dubbele agenda’s te hebben met als voornaamste doel er zelf beter van te worden. Egoïsme ten top dus. In een eerdere column schreef ik daar al eens over en wil daar een deel van herhalen.

Al enige decennia lang en zeker na de film “An incoveniant truth” gepromoot door Al Gore, is de term groen, hot en sexy. Duurzaamheid is cool en klimaatneutraal is hip. Met andere woorden, wie van deze tijd is, koopt klimaatneutrale producten, rijdt in een Toyota Prius en doet niet aan milieuvervuiling. Voor de duidelijkheid duurzaam is niet hetzelfde als milieuvriendelijk, duurzaam is, al is het vaag, gerelateerd aan klimaat en energie, en milieuvervuiling refereert aan vervuiling door chemische stoffen in lucht en water. Zo bestaat er een lijst over duurzaamheid van o.a. duurzame supermarkten, duurzame beursgenoteerde bedrijven, gemeentes, electronica, vis, hout, duurzaam beleggen enz. enz. Over milieuvriendelijkheid zijn o.a. in de autobranche al boeken vol geschreven, terwijl het produceren van de milieuvriendelijke auto’s met zo min mogelijk belastende uitstoot voor het milieu nog net zo gebeurt als voordat er van dit alles sprake was, met andere woorden daar waar we op een bepaald punt verbeteringen aan brengen zijn in de productie nog dezelfde of soms nog meer milieuvervuilende technieken in gebruik. Dit komt m.i. doordat de algemene term groen waar bijna alles onder kan vallen voor de verkoop alleen maar goed is. Zo heeft Akzo Nobel verfkorrels, die het al langer verkocht tot duurzaam bestempeld, hierdoor kon de prijs worden verdubbeld en nam de verkoop sterk toe. Worden we bedonderd ? Nee, want iedereen is blij, Akzo Nobel omdat de prijs kon worden verdubbeld, hun klanten konden omdat hun producten die met die duurzame verf waren geschilderd ook duurzaam verkopen waardoor zij ook de dubbele prijs kunnen vragen en aan het eind zit de consument, de burger, deze zou kunnen denken dat hij belazerd wordt, omdat hij oude wijn in nieuwe zakken koopt, maar nee die burger krijgt namelijk ook een kostbaar product, een goed gevoel, immers wie een duurzaam product koopt helpt mee de planeet te redden. In een artikel van Prof. S. Kroonenberg, hoogleraar toegepaste geologie, staat dat datgene wat de moderne ondernemer beweegt is people, planet, profit. Hij denkt niet alleen aan zijn winst, maar ook aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en het milieu. Maar zegt hij, over welke planeet heeft hij het eigenlijk ? onze aarde ? Die heeft 4,5 miljard jaar voor zichzelf gezorgd en dan komt er in de laatste seconde van de geologische tijd ineens een klein mannetje dat zegt dat hij de beheerder is. Hij haalt wat plantjes weg, zet er wat eigen plantjes voor in de plaats, stapelt wat stenen op en zegt dat het zo moet blijven want dat is duurzaam, dan kunnen de mannetjes die na hem komen ook van die plantjes eten en in die steenstapels wonen. Hij is benauwd dat zijn schappen leeg zullen raken en wordt bang, want als het zo doorgaat heeft hij in 2030 twee aardes nodig. Hij is niet bezorgd over de aarde, maar over zichzelf, hij zegt people, planet, profit, maar bedoelt people, profit, profit. De aarde kan alleen maar glimlachen om het mannetje, de ecologische voetafdruk op het natte strand is bij een volgende vloed weer verdwenen. M.a.w. laat je niet gek maken door allerlei kreten die alleen de bedoeling hebben om meer winst te maken. De mensen die aan de touwtjes trekken gebruiken de gevoeligheden van de goedwillenden en niet in de laatste plaats de media die deze groene trend promoten, puur voor eigen gewin. Misschien zijn er een paar die het wel goed menen, maar dat zijn er verdomd weinig. Denk wel aan je eigen milieu, hou het schoon en verspil niet teveel, maar laat je niet gek maken, blijf nadenken. Ik denk dat de enige manier om een omslag in het ge(mis)bruik van de aarde te krijgen alleen van onder af kan komen, van ons gewone mensen, de massa zal bepalen hoe het gaat en niet de ‘top’ van die massa. Laten we dat goed beseffen.

A.L. Duscees