Gebruik
maken van ons stemrecht, maar wat weten we ?

Als
burger van dit land heb ik rechten en plichten, een van die rechten
is het stemrecht, vele mensen op de wereld zouden dit recht ook maar
al te graag hebben, dat ben ik me bewust, en toch heb ik moeite om
gemotiveerd te gaan stemmen op 18 maart en dat nog wel 2 keer. Voor
zowel de Provincie als het Waterschap ontbreekt me de kennis om een
kandidaat te stemmen waarvan ik weet waar hij of zij voor staat en
wat er allemaal speelt. Bovendien erger ik me enigszins aan de wijze
waarop de politiek zelf, met deze verkiezingen omgaat. En niet alleen
de politiek maar ook de media. Als je niet beter wist en je las en
luisterde naar de debatten en commentaren zou je denken dat het om
landelijke verkiezingen ging, terwijl het gaat om verkiezingen voor
de Provinciale Staten. Ik ben niet zo dom dat ik niet weet dat straks
door de gekozen leden van die Provinciale Staten weer de leden van de
Eerste Kamer worden gekozen, die op hun beurt weer invloed op de
wetgeving vanuit de Tweede Kamer kunnen uitoefenen.

Door
landelijke items als inzet voor deze verkiezingen te maken, wordt
geheel voorbijgegaan aan waar het werkelijk om hoort te gaan nl.
mensen of partijen te kiezen die in mijn provincie naar mijn mening
de goede beslissingen willen nemen. In vele provincies zijn er
regionale partijen welke in de landelijke politiek niet terug te
vinden zijn omdat deze zich richten op zaken die direct met de
regionale problematiek te maken hebben en waar zij als Provincale
Staten beslissingsbevoegdheden over hebben. Ik denk hierbij o.a. aan
de plannen voor de N629 (de Heistraat problematiek). Hieraan wordt
volkomen voorbijgegaan in de campagnes en deze regionale partijen
komen niet of heel erg mondjesmaat aan het woord in de media. Dus op
wie moet ik stemmen en waar staat men voor ? Het zou hetzelfde zijn
als bij gemeenteraadsverkiezingen in Dongen, door bv. CDA, VVD of
PVDA niet gesproken zou worden over onze Dongense vraagstukken en men
in de publiciteit alleen het partij standpunt zou verwoorden over de
landelijke politiek.

Zover gaat het gelukkig nog niet, maar in dit
geval wel bij de Provinciale verkiezingen. Wat weten alle kiezers nu
over de provincie ? En nog veel meer over de waterschappen ? Het komt
er in de meeste gevallen op neer dat men of voor een persoon kiest
die men toevallig kent of toch maar weer voor de landelijke partij,
soms zelfs afgaat op een foto omdat die persoon er zo sympathiek
uitziet. Zo krijgen de landelijke partijen toch weer hun zin.
Eigenlijk wil ik dat niet, maar pfff wat is het burger zijn toch
zwaar, afgaan op debatten zegt ook niets want een goede debater zegt
nog niets over datgene wat er straks uitgevoerd gaat worden. Toch
moet ik iets verzinnen voor 18 maart. Wanneer ik dan aan die tweede
stem denk die ik uit mag brengen, die voor de Waterschappen, dan is
het nog erger. Ik heb een poging gedaan eens op internet te kijken of
ik ergens een mening over zou kunnen vormen, maar de programma’s
hiervoor hangen van algemeenheden aan elkaar en lijken ook bijna
allemaal hetzelfde te zijn. De personen die hiervoor op de
kieslijsten staan zijn mij totaal onbekend uitgezonderd twee
Dongenaren, maar waarvan ik ook niet weet wat zij binnen dat
waterschap nu precies willen. Ik vraag me dus eigenlijk af, wat heeft
het allemaal voor zin om van mijn recht gebruik te maken. Ik ben
eigenlijk wel benieuwd hoeveel kiezers een bewuste en weloverwogen
keus kunnen maken. Ik ben bang dat ook hiermee de landelijke
politieke partijen aan het langste eind gaan trekken want ook bij de
waterschappen zijn die vertegenwoordigd. Maar niet stemmen is altijd
nog slechter, beter een keer een keuze maken waarvan je achteraf
zegt: ‘dat had ik niet moeten doen’ en die je na 4 jaar weer recht
kunt zetten, dan weet je tenminste wat je niet meer moet doen.
Alhoewel ik eerlijk moet zeggen dat mijn keus van 4 jaar geleden mij
niet wijzer heeft gemaakt, ik heb geen flauw idee wat er in die 4
jaar gebeurt is, wellicht zouden de hoeders van onze samenleving, de
journalisten, dit eens wat prominenter in hun media moeten brengen.
Kortom mijn kiesrecht is eigenlijk een soort gokrecht in dit geval,
zeker voor de Waterschapsverkiezing, voor de Staten ga ik toch maar
af op welke partij ik straks in de Eerste Kamer wil zien. Krijgt de
landelijke politiek toch weer zijn zin.

A.L.
Duscees