250
maal ‘wijze woorden ‘

Vandaag
zal het al voor de 250ste maal zijn dat een van onze gewaardeerde
columnisten zijn voor hem typische wijze woorden in de krant zet .
A.L.Duscees. Alias Cees van den Broeke, is trouw aan zijn principes
en heeft een bijzondere kijk op de wereld van vandaag. Hij vergeet
daarbij nooit waarom de wereld er volgens hem zo uitziet.
De geschiedenis is daarbij een belangrijke factor en ook de mens
daarin is belangrijk voor Cees.

Genoeg superlatieven zou van den
Broeke zeggen.

DANKJEWEL CEES !

Piet Eelants.

250
nadenkertjes

Volgens
de telling van de eigenaar van deze krant, dhr. Piet Eelants, is dit
de 250e column die deze week in de krant verschijnt. Wat ik me nog
goed herinner is wat ik schreef toen ik als columnist mezelf
voorstelde aan de lezers, namelijk dat het mijn bedoeling was om over
een breed aantal onderwerpen te proberen de lezer zelf te laten
nadenken en zijn conclusies te trekken. Dit wilde ik niet doen met de
bedoeling dat mijn mening belangrijk zou zijn, maar wel door wat
diepgaander op zaken in te gaan zodat meerdere aspecten van een item
belicht worden. De redactie noemt dit de wijze woorden column welke
een zuivere kijk geven, maar die uitspraak laat ik geheel voor de
redactie. Als anderen hieraan een bepaalde wijsheid willen toekennen,
streelt mij dat wel, maar ik denk dat iedereen wanneer men zich echt
ergens in verdiept en het een en ander er op na slaat, tot dezelfde
‘wijsheid’ kan komen. Natuurlijk is de manier waarop ik het opschrijf
een heel persoonlijke, waarbij ik altijd probeer uit te gaan van
respect voor andere meningen, maar soms ook wel eens heel duidelijk
ben over onrecht, machtsmisbruik of hypocriete of leugenachtige
zaken. Politiek is niet mijn lievelingsonderwerp, maar heel af en toe
kan ik er niet omheen. Wetenschap daarentegen is een van mijn
favorieten, zeker ook wanneer dit raakvlakken heeft met ons
persoonlijke leven of onze denkwereld. Ook over geloof wil ik me nog
wel eens druk maken als daar hypocrisie of totaal verkeerde gevolgen
uit voortkomen. Ik ben me bewust dat mijn eigen opvoeding hiervan
niet los gezien kan worden en het misschien wel eens uit een
persoonlijke frustratie voortkomt. Sorry dan, maar ik probeer
daarvoor te waken. Het grootste deel van de columns heeft toch te
maken met onze maatschappij en samenleving in de breedste zin van het
woord. Regelmatig wordt mij gezegd dat ik filosofisch ben ingesteld,
wat ik kan beamen als bedoeld wordt dat ik een denker ben, eigenlijk
meer in de zin van een nadenker die probeert alle facetten van een
onderwerp te begrijpen. Als dit alles u als lezer ook aan het
nadenken brengt ben ik tevreden ongeacht uw persoonlijke conclusie.
Zo is deze 250e column een column geworden over mezelf en wellicht
minder interessant, toch was het bij dit jubileum mij een behoefte
nogmaals iets van mijn drijfveren te laten zien en spreek ik hiermee
de wens uit op deze manier ook in de toekomst gewoon door te kunnen
gaan.

A.L.
Duscees