Kennis
een machtig middel tot vrijheid

Vrijheid
van meningsuiting vinden wij een groot goed, terecht, maar ook andere
vormen van vrijheid zoals politieke vrijheid en onafhankelijkheid of
vrijheid van godsdienst staan bij ons hoog in het vaandel. Misschien
wel de belangrijkste vinden wij de vrije wil, maar bestaat die wel ?
In het licht van de gebeurtenissen van IS, blijkt zeker dat deze
voornoemde vrijheden een groot goed zijn.

Maar
in totale vrijheid leven, forget it! Het blijft altijd: vrijheid in
gebondenheid. Met gebondenheid bedoel ik heel voor de hand liggende
zaken zoals financiële gebondenheid, maar ook de gebondenheid van je
opvoeding of beperkte kennis over tal van zaken, zoals je kijk op de
wereld of de mensheid vaak ook bepaald door het geloof waar je je aan
verbonden hebt. Je kunt wel een bepaalde vrijheid binnen de grenzen
van die gebondenheid zoeken. Vrijheid is ook de mogelijkheid om te
kunnen kiezen, anders te kunnen doen, binnen de mogelijkheden die
bestaan binnen je gebondenheid. In die zin zou iedereen altijd vrij
moeten zijn. Repressieve terroristische groeperingen als IS verwerpen
die vrijheid, bij hen is er maar één keus, meedoen of de dood. Zij
hebben zelf niet in de gaten dat ze zelf geen enkele vrijheid kennen,
gehersenspoeld door hun verderfelijke leer is hun gebondenheid zo
groot dat ze daar zelf bijna niet aan kunnen ontsnappen. Maar ook
verslavingen zijn zo’n gebondenheid waar je moeilijk aan kunt
ontsnappen, vaak tot stand gekomen door de gebondenheid van slechte
ervaringen.
Wat ik hiermee wil zeggen is het volgende: Mensen
hebben in het verleden keuzes gemaakt, daarin is men vrij geweest
binnen hun gebondenheid. Of men nu gebonden is met touwtjes of
kettingen om maar eens een verschil te noemen. De keuzes van iemand
zeggen dus alles over zijn gebondenheid. Hoe kan je van die
gebondenheid vrij komen ? Dat blijkt voor de meeste mensen heel
moeilijk, je moet dan rigoureus kappen met zaken, waarbij in veel
gevallen familie en vrienden die binnen diezelfde gebondenheid
zitten, grote moeite krijgen en zich misschien wel van je afkeren.
Als die gebondenheid in je opvoeding zit zul je er zelf de grootste
moeite mee hebben, Later kan men zijn opvoeding bezien, men heeft
meer kennis en levenservaring opgedaan en dat kan ervoor zorgen dat
men andere keuzes is gaan maken! De eerste aanzet voor het besef dat
je gebonden bent, is meer informatie en kennis. Zonder mensen te
willen kwetsen of te kort te willen doen, durf ik zeggen dat mensen
met een niet al te grote kennis, vaak gemakkelijk een prooi zijn voor
mensen of organisaties die gebondenheid aan hen opleggen. Dus wat is
ervoor nodig mensen zo goed mogelijke keuzes te laten maken?
INFORMATIE/KENNIS, alleen dat brengt de mens in mijn optiek verder,
onwetendheid is een sterke gebondenheid. Om ons voor potentiële
jihad strijders voor IS te behoeden zal m.i. het meer kennis
bijbrengen aan jongeren die buiten de boot dreigen te vallen de
allerbelangrijkste remedie zijn.

A.L.
Duscees