Wat
geloven wij ?

in
de betekenis van een niet religieuze overtuiging

Het
maakt verschil of men in Gaza of Israël, in Rusland of West Oekraïne
woont, en wat is ten aanzien van b.v. deze conflictgebieden onze
visie ? Wie of wat geloven wij ? We kennen allemaal het woord
propaganda, dit houdt in dat ons denken en voelen gemanipuleerd wordt
door diegene die zijn gelijk wil halen, meestal vanuit
machtsoverwegingen en altijd met verborgen belangen. Eerst wat is
geloof ? Geloof is de psychische toestand waarin iemand verkeert en
bereid is onder bepaalde voorwaarden een bepaalde bewering voor waar
aan te nemen. Het is een inschatting dat een bewering waar of niet
waar is en altijd zeer persoonlijk. Het wordt mede bepaald door
vertrouwen en/of ervaring, veelal gebaseerd op onze afkomst en
opvoeding en meestal ook nog door onze leefomgeving. Iets geloven
houdt automatisch in dat men niet over zekere feiten beschikt, al
denkt men dat wel. De propaganda/manipulatie speelt daar op in en
wordt altijd door beide tegengestelde meningen en partijen
uitgevoerd, m.a.w. ook wij in onze westerse maatschappij ontkomen
niet aan deze propaganda. Het inspelen op vooroordelen is daar ook
een onderdeel van. Eén van de argumenten kan zijn dat men de
tegenpartij beticht van valse voorlichting aan hun eigen achterban
veelal gestaafd door zgn. bewijsmateriaal daarvan. Meestal wordt dan
vergeten dat tegengestelde meningen (waarheden) door een tegenpartij
überhaupt als een valse waarheid wordt gezien. Bovendien kan ons
brein zelf ons manipuleren, afhankelijk van wat onze insteek is
vanuit een bepaalde overtuiging interpreteer je daaruit, je hoort dan
wat je wil horen, (lees moet horen vanuit je brein), omdat dit zo
geprogrammeerd is. We nemen dit dan voor zekerheid aan, maar het is
de vraag of dit ook zo is. Het manipuleren begint al bij onze
geboorte, vaak wordt dit modificatie genoemd, een populairder woord
is opvoeden, maar ook als kind al gaan we dit zelf ook doen, als je
als kind om een snoepje vraagt en moeder zegt nee, dan wijs je naar
een ander kind en zeg je: “maar hij heeft er wel een,” om daarbij
je moeder het gevoel te geven dat ze tekort schiet ten aanzien van
jou en op haar gevoelens te werken, vaak lukt dit en het manipuleren
werpt zijn vruchten af. Manipulatie is overal om ons heen en
beïnvloed heel ons leven, of we ons dit nu bewust zijn of niet.
Blijft de vraag, wat geloven wij ? Voor mij staat vast en dat is geen
geloof maar een zekerheid, dat oorlog en geweld ten gevolge van
totaal verschillende uitgangspunten en belangen, nooit een oplossing
bieden om vreedzaam en met respect voor elkaars standpunten samen te
leven. Maar de vraag is: “hoe komen we daar ooit vanaf ?”

A.L.
Duscees