Is
de mens een bovennatuurlijk verschijnsel ?

Binnen
de flora en fauna kent onze natuur overal dezelfde levenscyclus.
Ontstaan van nieuw leven, zorgen voor nageslacht en afsterven. Dit
zien we overal terug, van de meest eenvoudige levensvorm tot aan de
hoogste primaten. Wij als mens, ook behorend tot de primaten, vormen
daar geen uitzondering op, immers we worden geboren, zorgen voor
nageslacht en gaan dood. Deze natuurlijke levenscyclus schijnt de zin
te zijn van alle leven, nl. het leven zelf in stand houden, bij wat
voor levensvorm dan ook. Of toch niet ? Heeft het leven van de mens
een andere zin ? Volgens spirituele en religieuze opvattingen in de
breedste zin van het woord wel. Dit moet dan m.i. te maken hebben met
onze hersenen, onze herseninhoud meer nog de complexiteit daarvan
kent zijn weerga niet binnen alle levensvormen. De mens heeft een
bewustzijn, al schijnen sommige diersoorten dat ook enigszins te
hebben, echter het rationele vermogen in samenhang met het bewustzijn
maakt dat bij de mens nieuwe gedachten kunnen ontstaan en daardoor
ook nieuwe inzichten. De mogelijkheid om kennis te verwerven en dit
op te nemen in het menselijk brein gaat zo snel dat alleen wij in
staat lijken alles naar onze hand te zetten en voor onszelf te kunnen
gebruiken.

Datzelfde bewustzijn van ons stelt vragen, vragen die
nergens anders voorkomen dan bij de mens, zoals: ‘wat is het doel van
mijn leven en als er naast zorgen voor nieuw leven nog een ander doel
is wat is dat dan en hoe bereik ik dat ?’ Daarnaast waren, maar zijn
er ook nu nog, zoveel dingen die we niet begrijpen, dat we zelf daar
op een of andere manier een verklaring voor zoeken, soms vinden we
die, denk aan de wetenschap, maar vaker nog roept dit weer meer
vragen op. Toen de mens de mogelijkheid had dit soort vragen te
stellen, keek men naar de natuur, hoe alles werkte en gebeurde zonder
daar nog iets van te begrijpen en kwam tot de conclusie dat er wel
hogere onbekende machten moesten zijn die dit maakten en lieten
gebeuren. Zo ontstond in eerste instantie het idee dat er
verschillende machten (goden) waren voor alle natuurverschijnselen en
voor alles wat de mens niet begreep of kon vatten. En men vond, om
die goden gunstig te stemmen er ook aan hun geofferd moest worden.
Die vele natuur- en andere goden werden later door sommigen vervangen
door één God, maar ook daar moest aan geofferd worden en moest men
doen wat die van je wilde. Het moge duidelijk zijn dat wat hij zou
willen, menselijke ideeën zijn ingegeven door diezelfde gedachte van
er is zoveel onbekend dat er wel een hogere macht moet zijn die een
doel met ons heeft. Door het menselijk brein was men het stadium van
alle andere levensvormen al lang voorbij, nl. het is zoals het is
zonder daarover vragen te kunnen stellen of over te kunnen nadenken.
Dat vragen kunnen stellen bij de mens en het zoeken naar antwoorden
maakte dat de mens van lieverlee kennis ontwikkelde en die dan ook
gebruikte om het voor zichzelf beter te maken. Eén ding blijft
echter nog steeds duister, is de mens meer dan al die andere
levensvormen en heeft het menselijk leven hier op aarde nog een ander
doel ?

Zijn wij verheven boven het simpele geboren worden, voor
nageslacht zorgen en doodgaan ? Wij hebben voor de uniekheid van de
mens ook een begrip bedacht, nl. wij hebben een ziel die onsterfelijk
is. Als je daar van uitgaat is ook duidelijk waarom de mens zich
boven de natuur stelt en niet met en van de natuur leeft of hetzelfde
doel heeft, maar deze natuur op alle mogelijke manieren in dienst
stelt van de mens. Met daarnaast nog veel erger het dwingend opleggen
van deze godsdienstige gedachten aan anderen. In het westen hebben
wij dat inmiddels grotendeels achter ons gelaten, zij het dat er op
kleinere schaal nog steeds groeperingen zijn die dat wel doen, maar
in het midden oosten en Afrika is dit nog steeds gemeengoed. Het
besef ook gewoon een verschijnsel te zijn binnen onze aardse habitat,
heeft de mens al eeuwenlang achter zich gelaten, we mogen dan wel een
bijzondere eigenschap hebben, nl. ons brein met z’n unieke
mogelijkheden, maar hoeveel andere unieke levensvormen zijn er niet ?

Ook wij zijn nog steeds een product van deze aardse natuur en geen
bovennatuurlijk iets, neergezet door een onbekende entiteit. Met
respect voor ieders gedachte hierover, behalve als dit anderen wordt
opgelegd.

A.L.
Duscees