Alles
is zinloos zonder wijsheid

Onlangs
sprak ik een somber gestemde man, die door bepaalde gebeurtenissen in
zijn leven aan alles twijfelde en alles maar zinloos vond. Ik begreep
zijn neerslachtigheid maar vroeg me af waarom hij dan door die
gebeurtenissen niet wijzer was geworden. Ook moest ik denken aan een
bijbelse uitspraak die ik vroeger geleerd heb van Prediker, alles is
ijdelheid, volkomen zinloos is het leven. Zoals hij o.a. schrijft de
mens zwoegt en tobt heel zijn leven lang, maar wat bereikt hij ermee?
Generaties komen en gaan, alleen de aarde blijft. De zon komt op, de
zon gaat onder en haast zich naar de plaats waar zij weer op moet
komen. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. De
wind draait en waait en komt weer uit op hetzelfde punt. Alle
rivieren stromen naar zee, maar de zee raakt nooit vol. Het water
keert terug naar de bron om opnieuw te gaan stromen. Vermoeiend is
alles, onbeschrijfelijk vermoeiend. Niemand denkt meer aan de mensen
die voor ons geleefd hebben en ook aan de mensen die na ons komen,
zal later niemand meer denken.

Toch
is niet alles somberheid bij hem, want hij prijst de wijsheid.
Wijsheid is meer dan kennis, intelligentie of opleidingsniveau, hij
noemt daarbij 4 dingen.

-wijsheid
heeft met inzicht te maken

-wijsheid
heeft met waarheid en rechtvaardigheid te maken

-wijsheid
heeft met ontzag te maken

-wijsheid
heeft met je daden te maken

Volgens
deze Prediker moeten we in weerwil van alle zinloosheid en
vergeefsheid dan maar van het dagelijkse leven genieten. We moeten
ons richten op wat voorhanden is. Dus moeten we ons brood met vreugde
eten, onze wijn opgewekt drinken, vrolijke kleren dragen, een
feestelijke geur kiezen en genieten van het leven met diegene van wie
we houden. Prediker roept op de dag te plukken. Dat is zijn wijsheid.

Ik
kan me daar wel in vinden en heb daar een mooie metafoor voor. Als we
het leven beschouwen als een reis van A naar B, van geboorte tot
dood, is het zinloos in een rijdende trein naar achter te lopen om
terug uit te stappen omdat je in een verkeerde trein zit. Het
verleden kan je niet meer veranderen, probeer je dat toch steeds weer
opnieuw, zul je door de zinloosheid daarvan merken dat je steeds
neerslachtiger wordt. Wijsheid is het te nemen zoals het is en te
genieten van wat er dan op je pad komt. Geen uitgestippelde reis,
maar een reis die wellicht een ander perspectief toont. Zo is ons
hele leven, je kunt het niet vanaf je kind zijn uitstippelen, probeer
je daar toch aan vast te houden dan blijkt alles zinloos en kun je
net zo goed dood zijn. Het leven genieten door te accepteren wat er
onverwachts op je pad komt en daar iets positiefs mee te doen, daar
wordt je echt wijs van.

A.L.Duscees