Ook
Wilders zoekt Europese samenwerking

De
uitspraken en de visie van Wilders over Europa zijn algemeen bekend,
terug naar het nationalisme, de Hollandse cultuur en de gulden, is
wat hij wil. Om dit te bereiken zoekt hij echter wel steun in Europa,
een alliantie met andere buitenlandse partijen is hij inmiddels
aangegaan. Partijen die, laat ik het voorzichtig zeggen, de naam
hebben extreem rechts te zijn en zeker in het verleden van rascisme
werden beschuldigd. Gezien de richting welke deze partijen in willen
slaan, lijkt het mij dat men streeft naar een nationalistisch Europa
in plaats van een liberaal en democratisch Europa wat we nu hebben.
Toen Europa nog sterk nationalistisch was, hadden we o.a. ’14-’18 en
’40-’45, om maar eens iets te noemen. Het moge bekend zijn dat
Wilders soms rake dingen roept, zaken waarbij werkelijk verbetering
nodig is, maar over de manier waarop iets verbeterd zou moeten
worden, wordt nooit diepgaand nagedacht.

Het criminaliteitsprobleem
bij Marokkaanse en Antilliaanse jongeren en radicalisering van moslim- jongeren lost hij op door ze terug te sturen naar hun land van
herkomst, terwijl de oorzaken van de meeste problemen binnen onze
eigen maatschappij terug te vinden zijn, maar die worden door het
terugsturen niet opgelost. Zo zijn er nog vele andere zaken waarbij
hij op een zelfde manier geen problemen oplost, maar ze gewoon
wegredeneert. Dit lijkt op de redenering van mensen die hun rekening
niet betalen en in de prullenbak gooien zodat ze hem niet meer zien.
Een rekening die betaald moet worden voor het ge(mis)bruik van mensen
die je hier naar toe haalt omwille van onze eigen economie, maar ook
een rekening voor onze vroegere kolonisaties en de inkoop van vrij
handelsverkeer. Dit hoort allemaal op onze nationale huishoudbalans
thuis. Daarnaast heeft het adopteren van vluchtelingen binnen ons
nationale gezin (wat mij betreft een goede zaak) ook zijn
consequenties. Wilders wil terug naar wat hij noemt ons nationaal
bewustzijn, onze eigen cultuur en de gulden. Alle buitenlandse
invloeden (Europa) eruit, liefst ook alle buitenlanders eruit,
allemaal terug naar hun land van herkomst, daar waar we ze eerst zelf
vandaan gehaald hebben gaan we ze ook weer terug brengen, Turken,
Marokkanen, Polen enz. Geldt dit dan ook voor Surinamers,
Antillianen, Indonesiërs en Molukkers ?

En als hij dan consequent is
gaat hij ook alle donkere mensen van onze Caraïbische eilanden
terugbrengen naar Afrika, waar we ze ooit vandaan haalden. Wil hij
terug naar de Hollandse cultuur van de dominee en de koopman ? Wijzen
met het vingertje en ondertussen alles doen wat God verboden heeft om
maar zoveel mogelijk geld te verdienen. De VOC mentaliteit ? Alles
inpikken wat je pakken kunt, de mensen daar met kraaltjes en
spiegeltjes omkopen, zoals we ook nu nog doen met de schandalig lage
lonen en slechte huisvesting waarmee we buitenlandse werknemers
afschepen.

De dominee die slavenhandel goedkeurde omdat de zwarte
volgens de bijbel een mindere soort zou zijn. Blanke Nederlandse
boeren die in Zuid Afrika al het land ingepikt hebben en om dezelfde
reden een apartheidsregiem hebben uitgevonden. Als hij deze Hollandse
cultuur bedoeld ga ik emigreren. Gelukkig is er ook nog een andere
kant van onze Hollandse cultuur, een van tolerantie, gastvrijheid
voor de ontheemden en gulheid bij allerlei liefdadigheidsacties, maar
ook bereid samen te werken met onze buren en andere omliggende
landen, waaruit de Europese gemeenschap is ontstaan. Daar ben ik wel
blij mee.

A.L.
Duscees