Mijn
stemadvies

In
vervolg op mijn vorige column toch nog een stemadvies, al beperkt dit
zich tot het advies gebruik te maken van onze vrijheid van keuzes en
dan met name om die vrijheid groter te maken door kennis en
informatie.

Onze
persoonlijke vrijheid is erg groot in dit land, natuurlijk zijn we
gebonden aan wetten. Wetten zijn afspraken welke we via onze
vertegenwoordigers met elkaar hebben afgesproken en …. afspraak is
afspraak. Maar daarnaast hebben wij vrijheid van meningsuiting,
politieke en godsdienstige vrijheid en hoog in het vaandel staat onze
vrije wil. Altijd rekening houdend met onze afspraken, zoals niet
discrimineren, geen racisme of het zonder reden moedwillig
beschadigen van mensen, waarvoor naar de rechter gegaan kan worden,
mogen wij erg veel en hebben daardoor keuze mogelijkheden. In een
eerdere column heb ik al eens aangegeven dat volgens mij, de
mogelijkheid te kunnen kiezen vrijheid is. Hoe groot onze vrijheid is
wordt dan bepaald door het aantal keuze mogelijkheden. Binnen onze
Nederlandse maatschappij worden die niet alleen bepaald door onze
wetten, maar ook door datgene wat sociaal, ethisch of moreel wordt
geaccepteerd zonder dat daar wetten voor zijn. Wat dit laatste
betreft gebeurd het dan ook dat er mensen zijn welke zich buiten die
geaccepteerde ‘leefregels’ begeven.

Maar zolang de wet niet wordt
overtreden is ook dat mogelijk. Ook dat is een keuze mogelijkheid. Nu
de vraag alles wat mag, kan ik dat ook ? De vrijheid om keuzes te
maken zijn altijd persoonlijk gebonden, m.a.w. er zijn voor iedereen
grenzen aan de keuze vrijheid. Met grenzen bedoel ik soms heel
voor de hand liggende dingen zoals je financiële grenzen, of je
kennis over bepaalde zaken, waar je niets van weet zal je ook niet
voor kiezen, maar ook je opvoeding waaruit je kijk op de wereld en
maatschappij voort kan komen, kunnen je beperken om voor iets anders
te kiezen. Het zgn. ‘out of the box’ kijken is hierdoor voor
velen moeilijk. Uit een en ander blijkt volgens mij dat uitbreiding
van je keuze mogelijkheden meestal alleen mogelijk is door meer
informatie en kennis te vergaren over zaken waar je nog niets van af
weet en door die onwetendheid je vaak al een vooroordeel hebt. Dit is
óók een van de gebondenheden van je keuze vrijheid. De vraag wat
mag ik kent een aantal wettelijke beperkingen, maar bij de vraag wat
kan ik, is er voor iedereen de mogelijkheid dat sterk uit te breiden.
Meer kennis en informatie, geeft meer begrip en inzicht en meerdere
keuze mogelijkheden. Hoe groter de keuzes hoe groter je vrijheid.
Maar dit te willen is ook een keuze. De tijd dat het volk dom werd
gehouden ligt toch al lang achter ons, alleen is dit besef nog niet
altijd tot iedereen doorgedrongen.

Als je
vrijheid hebt om te kiezen heb je ook een verantwoordelijkheid iets
goeds te doen met die vrijheid. Wat goed is kan je het beste bepalen
door eerst kennis te vergaren over hoe je zelf in elkaar zit en
daarna welke mogelijkheden er in de wereld zijn. Doe daarom ook iets
met je vrijheid een politieke keuze te maken straks op 19 maart.

A.L.
Duscees