Wat
te doen op 19 maart ?

De
campagnes gaan weer beginnen. Politieke partijen buitelen straks over
elkaar heen als het gaat om de kiezer voor zich te winnen. In dit
geval voor de gemeenteraden. Alhoewel ook de landelijke politiek er
zich behoorlijk mee bemoeit. Uit de partij programma’s wordt
ik niets wijzer, ze hebben zoals altijd allemaal weer het beste met
ons dorp voor. Daar kan ik dus niet op afgaan. Vroeger was dat
allemaal veel duidelijker, je kwam uit een bepaald nest en dat
bepaalde veelal ook je stemkeuze. Na het wegvallen van de zuilen werd
dit geheel anders, je ziet dat sindsdien ook aan het politieke
landschap. Met de wetenschap uit een van mijn vroegere columns weet
ik dat ook ik van nature een emotionele keus zou maken. Daarom heb ik
heel bewust me enigszins verdiept in de inhoud van verschillende
partijprogramma’s en deze getoetst aan datgene wat ikzelf vind dat
er moet gebeuren cq veranderen. Echter ook dan kom ik er niet uit
want de zaken die ik belangrijk vindt, zijn verdeeld over
verschillende partijen. Daarnaast weet ik ook dat na de verkiezingen
er weer een heleboel van die programma’s afgezwakt worden om tot
een coalitie te kunnen komen. Dus wat moet ik nu, toch maar op mijn
gevoel afgaan ? Een van de punten uit de programma’s wil ik hier
als voorbeeld noemen, het MFA. De volgende teksten worden in de
programma’s daaraan gewijd.

VPD:
Niet renoveren maar nieuwbouw, betaalbaar en bruikbaar voor iedereen,
ruimte voor verenigingen, huisvesting voor Kunstpodium en Theek 5 en
grote evenementen moeten mogelijk blijven (carnaval).

DP:
Kijkt reikhalzend uit naar de realisatie van een nieuw MFA gebaseerd
op een gedegen financiële onderbouwing.

VVD:
Door samenwerking kan de kwaliteit worden verbeterd en de
exploitatiekosten beheersbaar worden gehouden. Alle ruimtes moeten
multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Dat alles onder leiding van
een actieve ondernemer.

PVDA:
De PvdA is voor een MFA waarin zoveel mogelijk verenigingen terecht
kunnen, maar in ieder geval het Kunstpodium, Stichting Richting en
Theek 5. Uitgaande van de locatie van de Cammeleur vindt de PVDA het
belangrijk dat zowel het park als de Hoge Ham betrokken worden bij
het gebouw. Er moet voldoende aandacht voor parkeren zijn voor zowel
auto’s als fietsen. En er moeten veilige looproutes komen.

CDA:
Het MFA heeft al jaren de politieke agenda bepaald. Het CDA is van
mening dat er nu besluitvorming moet plaatsvinden. Uitgangspunten
daarbij zijn:


Aangetoonde behoefte kwalitatief en kwantitatief (faciliteiten en
oppervlakten)


Financiële onderbouwing van de alternatieven verbouw en nieuwbouw


Investering die op basis van de begroting van baten en lasten niet
leidt tot een lastenstijging boven het inflatiepercentage.

Wat
mij hierbij opvalt is, dat de 3 landelijke partijen hierop echte
politieke antwoorden geven, dus eigenlijk niets zeggen en nog alle
kanten op kunnen. Dit geldt ook voor het DP, waarbij het woordje
nieuw bij hen ook nog alle kanten op kan. Alleen de VPD is duidelijk
over renoveren of nieuwbouw, maar een duidelijke financiële visie is
er bij geen van allen. De woorden betaalbaar, gedegen financiële
onderbouwing of beheersbare exploitatiekosten zijn dermate vaag dat
dit ook alle richtingen op kan. Dit betreft niet alleen het kleine
item van het MFA, maar de gehele tendens in al die programma’s is
hetzelfde, vaag en voor meerdere uitleg vatbaar, terwijl men er zich
op voor staat duidelijk te zijn. Het enige wat voor mij wel duidelijk
is, is dat ook in de Dongense politiek, de gebruikelijke landelijke
politieke stromingen enigszins zichtbaar worden, dus blijft voor mij
de keuze, rechts, links of het midden. En dan kom ik weer op een
reeds eerder geschreven column uit, kies ik uit emotie of verstand,
waarbij de wetenschap dat een emotionele keus volgens wetenschappers
het altijd wint omdat dit in ons brein vast ligt, een rationele
beslissing valt pas als de ratio vertaald wordt naar gevoel, m.a.w.
ook de basale emoties als hebzucht en angst gebruiken voor sociale of
milieu problemen. Dan is er nog een mogelijkheid, de tendens om op
een persoon te stemmen, iemand met een goede uitstraling, maar die
moet je dan wel kennen en ik ken niemand dus ook dat wordt moeilijk.
Blijft er dan alleen over om naar foto’s te kijken van kandidaten
en op grond daarvan te kiezen voor iemand die mij een goed gevoel
geeft ? Ik ben er nog niet uit maar ik heb nog vijf en een halve week
om iets te bedenken.

A.L.
Duscees