Voorspellingen
2014

Mijn
voorspellingen voor 2014: We krijgen te maken met extreem weer, een
bekend persoon gaat dood, er komt een natuurramp met vele doden, er
is een doorbraak in geneeskunde, een familiedrama met dodelijke
afloop, en een politiek kopstuk gaat vallen. Voor de sport (OS en WK)
zullen de verwachtingen sterk teruggeschroefd moeten worden.
Wedden dat er iets van uitkomt.

Zoals
elk jaar, worden aan het begin van een nieuw jaar allerlei
voorspellingen gedaan over wat er in dat jaar staat te gebeuren. In
de media verschijnen allerlei figuren die, daar naar gevraagd,
toekomstige gebeurtenissen zeggen te weten of te ‘zien’.
Hoe ik naar dit soort zaken kijk is wellicht duidelijk geworden in
mijn column van een paar weken geleden over helderziendheid. Nu
zullen de meeste mensen over dit soort jaarvoorspellingen de
schouders ophalen en het net zoals ik opvatten als een slecht soort
entertainment, iets om meewarig om te lachen.

Velen
echter blijken toch in meerdere of mindere mate geloof te hechten aan
zaken welke in dezelfde categorie vallen en als bovennatuurlijke of
buitenzintuiglijke waarnemingen te boek staan. Van mensen die zeggen
: er is meer tussen hemel en aarde, zijn er velen. Alhoewel dit
eigenlijk een vreemde uitdrukking is, want deze gaat er van uit dat
er ergens een hemel is, wat je daar dan ook onder mag verstaan. Waar
komt dit geloof vandaan ? Voor zover we weten is het ‘in iets
geloven’ voorbehouden aan de mens, wij zijn in het evolutionaire
proces weer een stapje verder dan het dierenrijk waar kennis en weten
ophoudt bij ervaring en geheugen en waar ervaringen soms vanuit het
voorgeslacht doorgegeven worden. Binnen deze ervaringen is er altijd
een causaal verband, oorzaak en gevolg. Dit dient echter wel
samenhangend te zijn. Dit causale verband zijn wij als mens niet
kwijtgeraakt maar zit nog altijd diep in ons verankerd. Als er A is
volgt B, dat is een vaststaand feit en blijft in alle gevallen ons
denksysteem beïnvloeden. We maken ons echter niet altijd druk of dit
een samenhangend verband of bijvoorbeeld een statistisch verband is.
Een bekend voorbeeld hiervan is: In de periode 1960-1980 nam het
aantal geboorten in Duitsland af. In dezelfde periode nam ook het
aantal ooievaars in Duitsland af.

Hypothese:
de ooievaarsstand neemt af, daardoor kunnen ze minder kinderen langs
brengen. Er is hier sprake van een statistisch
verband
:
het aantal geboorten daalt en het aantal ooievaars daalt. Maar
aangezien kinderen niet door de ooievaar gebracht worden is er geen
samenhangend verband. Deze conclusie klopt dan ook niet. Een betere
hypothese zou zijn dat “de pil” in die periode
geïntroduceerd werd zodat een betere anticonceptie mogelijk werd. Er
is wel een samenhangend verband tussen anticonceptie en geboorten.
Soms lopen deze verschillende verbanden en beoordelingen door
elkaar. Wanneer we als kind geleerd hebben van onze ouders, als
je dit doet gebeurt dat, zonder dat we het zelf ervaren hebben, wordt
het causale verband bevestigd door onze opvoeders, later wordt dit
voortgezet door je leraar op school of de priester in de kerk, enz.
Als mens zijn wij in staat aan de toekomst te denken, wat ons anders
maakt dan een dier, al lijken deze daar soms ook aan te denken, maar
dat heeft altijd betrekking op de instandhouding van het leven
of de soort en is genetisch vastgelegd en niet vanuit een denkproces.
Vanuit het toekomstdenken van de mens zijn vele vragen voortgekomen
die, zoals eerder gezegd, binnen onze structuur van oorzaak en gevolg
moeten worden beantwoord. Daar waar deze, op A volgt B ervaring er
niet is, wordt B ingevuld met geloof, zodat het causale verband toch
in stand wordt gehouden. Of dit een samenhangend verband is wordt
niet altijd afgevraagd. Alleen kennis(wetenschap) is in staat B weer
als werkelijk en samenhangend gevolg te ervaren. Aangezien de
wetenschap nog zoveel niet opgelost heeft, zal het ‘geloof in’
blijven voortbestaan en zullen wij allerlei vreemde en vaak ook
onzinnige zaken tegen blijven komen, ook in 2014. Even terug naar de
eerste alinea, als ik elke uitspraak aan een ander persoon op een
briefje zou geven en één of twee komen uit, dan zijn er wellicht 1
of 2 die geloven dat ik voorspellende gaven heb. M.a.w. er is altijd
een klein deel van de mensheid die het causale verband met wat gezegd
wordt zullen zien. Echter dit is natuurlijk geen samenhangend
verband, maar gewoon een kansberekening. Ik heb dus geen
voorspellende gaven, jammer bij het kopen van een staatslot. Wel kan
ik in dit geval op iets hopen, nl. dat het voor u als lezer van deze
column een gezond en voorspoedig jaar mag worden.

A.L.
Duscees