Achteruit
regeren

Met
deze titel pleeg ik plagiaat, doordat Victor Lamme, een befaamd
hersenonderzoeker, deze titel gebruikte in een column in nrc next in
2012. Ik word aan deze titel herinnerd als ik kijk naar het
onvermogen van de huidige regeringscoalitie om ook maar iets van
daadkracht te laten zien. Daadkracht welke gericht is op de toekomst,
want regeren hoort toch vooruitzien te zijn. In zijn column gaat
Lamme in op hoe ons menselijk brein in staat zou moeten zijn naar de
toekomst te kijken. Er is altijd gedacht dat we voor toekomstplannen
een specifiek stuk brein hebben, nl. de prefontale schors wat ons zou
onderscheiden van “lagere” dieren die de pech hebben veel minder
prefontale schors te hebben. Bij onderzoek aan de Washington
Univerity, bleek dit helemaal niet zo te zijn. Uit MRI scans bleek
dat de temporaal kwab veel actiever was bij de proefpersonen die zich
een toekomstig scenario moesten voorstellen. De temporaal kwab is het
stuk brein dat wordt gebruikt om gebeurtenissen uit het verleden op
te slaan en weer op te rakelen. Om aan de toekomst te denken worden
onze herinneringen gebruikt. De bevinding dat mensen met
geheugenverlies grote moeite hebben om toekomstplannen te maken,
laten de juistheid van dit onderzoeksresultaat zien. Lamme geeft ons
hierover een mooie metafoor namelijk: ‘wie vooruitkijkt, wordt
verblind door zijn achteruitkijkspiegel.’

Mensen met een echte
visie over de toekomst ontsnappen aan die verblinding van het
verleden door hun achteruitkijkspiegel in de nachtstand te zetten.
Bij het achteruit regeren wordt steeds weer geprobeerd, de oude
crisissituatie te bestrijden, oftewel de put te dempen nadat het kalf
verdronken is. Natuurlijk moet geleerd worden uit de fouten van het
verleden en die waren er vele, maar het opruimen van de janboel is
slechts een klein onderdeel van de nieuwbouw en mag nooit het
hoofddoel zijn, want dan komt er geen nieuwbouw. Dat is waar deze
coalitie nog steeds mee bezig is, zet de achteruitkijkspiegel in de
anti verblindingsstand en hou het oog gericht op de weg die voorligt,
dan ben je een goede chauffeur van onze Nederlandse auto.

A.L.
Duscees