Deskundigen

Naar aanleiding van de troonrede van jl. dinsdag werden we door de media weer overspoeld met de zgn. deskundigen. Deskundigen op het gebied van economie of politicologie, het hele scala kwam weer voorbij. Wie uit al die meningen van voor- en tegenstanders een juiste conclusie kan trekken mag het zeggen. Het zal meestal afhangen van je eigen politieke kleur door wie je je mening laat vormen. De mening van deskundigen of geleerden betreffen niet alleen de politieke of economische situatie, maar ook op andere gebieden komen we dit tegen. Een van die al eeuwenlang durende controverses is het geloof. Elk geloof heeft zijn eigen deskundigen of godgeleerden.
Niet alleen bestaan er verschillen tussen de 5 grote godsdiensten, maar binnen elke godsdienst zijn weer vele stromingen en verschillen van mening met ieder zijn eigen deskundige. Meestal is het zo, dat de plek en de cultuur waaruit je geboren bent, bepalend is voor je verdere geloofs- en/of levensopvattingen. De programmering welke je van baby af aan hebt meegekregen is zodanig verankerd op je harde schijf, dat dit bijna niet uit te wissen valt. Een voorbeeld daarvan hoorde ik laatst van een oude jeugdvriend, met wie ik na meer dan 50 jaar weer in kontakt kwam. Grootgebracht binnen een streng gereformeerde omgeving, heeft hij in zijn latere leven daarmee gebroken en benoemde hij zichzelf als ongelovig, hij moest er niets meer van hebben. Toen ik hem zei: “je bent dus atheïst geworden” antwoordde hij: “nee, ik ben agnost” (agnost betekent niet weten), en hij concludeerde zelf dat dit waarschijnlijk voortkwam uit zijn opvoeding, “programmering” over het bestaan van een bovennatuurlijke macht. De impact van zo’n programmering verhinderde hem iets definitief uit te sluiten. Daarover nadenkend kwam ik tot de conclusie dat de deskundigen naar wie onze ouders en wij luisteren, alleen maar deskundig zijn op het gebied van hun eigen “heilige boeken” of geschriften en die als de enige waarheid beschouwen. Als we naar die “heilige boeken” kijken, en dat kunnen ook standaardwerken zijn op het gebied van economie of allerlei andere zaken, zien we dat hun deskundigheid zich alleen binnen de grenzen van dat boek of die opvatting beperkt, terwijl er een hele wereld buiten die grenzen is. Dus blijft de vraag welke deskundige nemen u en ik aan als deskundig.
Een mens is een wezen wat zekerheid zoekt, dit kan op allerlei gebied, in religie b.v. zoekt de mens antwoord op vragen rond bestemming, dood, leven, zin van het lijden, doel van de geschiedenis, etc. Religieus is in dit geval niet hetzelfde als geloven in een godsdienst, geloof komt na de religie. Religie (het zoeken naar zekerheden of antwoorden), zit in ons, godsdienst wordt ons geleerd. Eerst zoekt men antwoorden op vragen en als men denkt die gevonden te hebben, begint het geloof daarin. Vanuit dat geloof staan de deskundigen op, mensen die zich daarin ten zeerste verdiept hebben en hun (eigen) conclusies trekken, of dat nu op het gebied van geloof, economie of politiek is. Het simpele idee wat er al in de oudheid was, we kunnen onze goden niet zien dus maken we er zelf een beeld van, zien we ook in dit soort publicaties. Geschriften zijn de door mensen gemaakte beelden van wat door het ontbreken aan kennis of zichtbaarheid, zichtbaar en tastbaar wordt gemaakt. Het geschreven woord is het beeld geworden. Kortom ‘afgodsbeelden’. Waarmee gezegd kan worden dat de mens zijn eigen waarheid schept of zijn eigen God, en we weer terug lijken te zijn bij het polytheïsme of veelgodendom. Daarom noem ik de deskundigen, slechts deskundig over hun eigen denkwereld, wat niets te maken hoeft te hebben met de waarheid. Wat is waarheid ? Ik ben niet deskundig. Ik zoek liever naar wijsheid. Wijsheid heeft te maken met ervaring en levensinzicht, waardoor je weet dat kennis en deskundigheid weer vervangen wordt door nieuwe kennis en deskundigheid, dit bewijst de geschiedenis. En dat is wel waarheid.

A.L. Duscees