Het voordeel van de
twijfel

Deze
uitdrukking geeft aan dat bij een onzekere factor iets zo gunstig
mogelijk wordt meegeteld. Ik zet deze uitdrukking boven mijn column
omdat ik bij het horen van de benoeming van onze nieuwe wnd.
burgemeester, aan deze uitdrukking moest denken. Een bepaalde
reputatie is hem al vooruitgesneld als ik de krantenberichten
daarover lees. Zo werden in het Brabants Dagblad een aantal kwesties
welke om de figuur van Diessen draaiden gepubliceerd. Een vorm van
vriendjespolitiek kwam naar voren toen van Diessen als wethouder in
Tilburg moest aftreden en daarmee ook zijn functie als
president-commissaris namens de gemeente bij de Tilburgsche
Waterleiding Maatschappij, moest opgeven. De toenmalige directeur bij
de TWM, dhr. L. Stok, welke samen met van Diessen jarenlang voor de
VVD in de gemeenteraad zat en een goede vriend van hem was, zorgde er
vervolgens voor dat van Diessen samen met zijn eega, betaald
advieswerk konden gaan doen voor diezelfde TWM.
Belangenverstrengeling vond iedereen, ook binnen de VVD zelf. Volgens
datzelfde kranten bericht zou er voor meer dan 100.000 euro door hem
en zijn partner aan advieswerk zijn verricht. (Wat zou dit advies
inhouden ?) Ook was er sprake van 25.000 euro teveel ontvangen
wachtgeld. Van Diessen vocht de terugvordering aan bij de Centrale
Raad van Beroep, maar haalde daar bakzeil. Hij moest die 25.000 euro
dus terugbetalen. Nadat Provinciale Staten van Gelderland hem
indringend had voorgehouden dat zijn werk als provinciebestuurder in
Gelderland op gespannen voet stond met zijn commerciële activiteiten
als adviseur, besloot hij die activiteiten eraan te geven. Kortom
alles bij elkaar een aantal redenen om vraagtekens te zetten bij de
integriteit van onze wnd. Burgemeester.

Daarnaast
hoorde ik van een goede kennis, die jarenlang als lid van de wijkraad
Noord in Tilburg, dhr. Van Diessen had meegemaakt als wethouder, een
aantal karakter trekken welke er op neer komen dat het een bestuurder
is die slecht luistert naar anderen en graag zijn eigen zin
doordrijft, volgens deze kennis een echte ouderwetse liberaal die
meer halverwege de vorige eeuw thuishoort dan in onze huidige tijd.
Voor mezelf was er geen enkele twijfel toen ik een foto van hem in de
krant zag staan, dat het hier inderdaad een ouderwetse liberaal
betrof gezien zijn uitstraling. Natuurlijk is dit niet objectief,
maar gevoelens welke bij zo’n uitstraling naar boven komen spelen
in je beoordeling best een grote rol. Toch blijf ik bij de kop van
deze column, van horen zeggen en zoiets als een gevoelsmatige
beoordeling, moet in Dongen nog eerst maar eens bewezen worden. De
gemeenteraad heeft inmiddels een gesprek met hem gehad en ik hoop dat
men onze nieuwe waarnemer goed gaat waarnemen, zoals als suggestie in
de krant werd gegeven.

A.L. Duscees