Anekdotes

Een
anekdote is een kort, vaak humoristisch verhaal, meestal gebaseerd op
een historisch feit, al dan niet enigzins gewijzigd door het van mond
op mond doorvertellen. Meestal zijn het volksverhalen met een moraal.
Twee van die verhalen die ik reeds lang geleden hoorde kwamen weer
bij me boven door hetgeen ik in de achterliggende tijd heb
meegemaakt. Zo is er het verhaal over pech hebben of geluk hebben en
de relativering van deze beide.

Een
boer woont in een arm dorpje en wordt door iedereen beschouwd als een
rijk man. Dit komt omdat hij een paard bezit waarmee hij zijn land
kan ploegen. Op een dag gaat dit paard ervandoor. Zijn buurman vindt
het vreselijk en zegt “wat een pech”, de boer antwoordt hierop
“wat is pech en wat is geluk.” Een paar dagen later komt het
paard terug en brengt ook nog een wild paard met zich mee. Zijn
buurman vindt nu dat hij wel heel veel geluk heeft, waarop de boer
opnieuw antwoordt “wat is pech en wat is geluk.” De volgende dag
probeert de zoon van de boer het wilde paard te temmen en erop te
gaan rijden. Het paard werpt hem af en de zoon breekt zijn been. De
buurman toont zijn medeleven, maar de boer antwoordt opnieuw “wat
is pech en wat is geluk.” Een week later komen militairen naar het
dorp om jonge mannen te recruteren voor de oorlogvoering. De zoon van
de boer wilden ze niet hebben vanwege zijn gebroken been. De buurman
laat weten dat hij nu toch wel geluk heeft gehad, maar de boer zegt
weer “wat is geluk en wat is pech.” De moraal van dit verhaal:
Geluk of pech is niet afhankelijk van externe omstandigheden, maar
hoe je er zelf mee omgaat.

Een
ander verhaal betreft een vader en een zoon welke in de bergen door
een bos lopen. Plotseling struikelt de zoon over een boomwortel en
roept doordat hij pijn voelt “aauw”. Verrast hoort hij een stem
uit de bergen ook “aauw” roepen. Nieuwsgierig vraagt de jongen
“wie is dat ?” Waarop hij terug hoort “wie is dat”, hij wordt
kwaad en roept “lafaard” opnieuw wordt er “lafaard”
teruggeroepen. De jongen kijkt zijn vader aan en vraagt “wat
gebeurt hier ?” Let maar eens op zegt zijn vader en hij roept ”ik
bewonder jou,” de stem antwoordt “Ik bewonder jou.” Zijn vader
roept “je bent prachtig,” de stem antwoordt “je bent prachtig.”
De vader legt daarop uit, dat dit een echo genoemd wordt, en zegt:
“Eigenlijk is dit het leven, het leven geeft je altijd terug wat
jij geeft, het leven is een spiegel van jou handelingen. Als je
meer liefde wil, geef dan meer liefde, als je wilt dat mensen
begripvol en respectvol met je omgaan, geef ze dan begrip en respect.
Wat je geeft wordt weerspiegeld in wat je terugkrijgt.”

A.L.
Duscees