Weersvoorspellingen

Nederlanders en het weer, een niet weg te denken combinatie als het gaat over de conversatie als mensen elkaar ontmoeten. 8 van de 10 keer is de weerssituatie het eerste waar men over begint. Zeker deze periode waarbij we een koud voorjaar hadden en een koud begin van de zomer hebben, zijn deze praatjes niet van de lucht. Daarnaast kijken we met z’n allen uitgebreid naar de weerpraatjes op tv, of naar buienradar op internet. Dit laatste geeft duidelijk voor het moment van kijken aan wat we de eerst komende uren aan regen of bewolking kunnen verwachten. Willen we verder vooruit kijken zijn we afhankelijk van de eerder genoemde weersvoorspellers, met de nadruk op voorspellers. We kennen een tweetal soorten weersvoorspellers, de professionele en de amateur. De profs beschikken over een keur aan data afkomstig van velerlei geijkte apparatuur. Deze data hebben onderling ook allemaal invloed op elkaar, waardoor een geavanceerd computerprogramma nodig is om de patronen te zien en daaruit een verwachting op te stellen. Ondanks dat blijkt het regelmatig niet zo te gaan als men dacht, hetgeen aangeeft dat de natuur grillig is en bijna niet te vangen in regeltjes of wetmatigheden. Men heeft daar zelfs een naam voor, namelijk de chaostheorie, wat neer komt op wat men anekdotisch vaak zegt dat de vleugelslag van een vlinder de doorslag kan geven tussen mooi weer en een orkaan. Door deze theorie is men enigszins in staat een waarschijnlijkheidsbreedte aan te geven, m.a.w. over een x aantal dagen ligt de temperatuur bijvoorbeeld tussen de 17 en 22 graden of er is tussen de 40 en 70% kans op regen.

Maar ook dat blijkt nog niet altijd te kloppen. Al met al duidelijk dat voorspellingen op iets langere termijn ontzettend instabiel zijn. Daarnaast kennen we de amateurmeteorologen, mensen die soms wel of soms niet meteorologiecursussen hebben gevolgd en die meestal beschikken over eigen meetapparatuur zoals thermo- en barometer, neerslagmeter, windmeter en luchtvochtigheidsmeter. Daar blijft het meestal bij, data afkomstig van vele andere metingen zoals golfstromingen, atmosferische stromingen, el nino effecten enz. enz. hebben ze niet tot hun beschikking, daarnaast verdenk ik ze ervan dat de gepubliceerde data van de professionele stations in hun voorspellingen zeker worden meegenomen. De professionele meteorologe Helga van Leur gaf hierover op niet mis te verstane wijze haar mening over o.a. de amateurmeteoroloog Piet Paulusma in een artikel in de VARA gids. Toch wil ik deze mensen niet allemaal afvallen, vaak zijn hun voorspellingen ook gebaseerd op oude wijsheden afkomstig uit de natuur welke in de loop der eeuwen hun waarde hebben bewezen, zoals bv. een buurman van mij op de camping een denneappel voor zijn tent had liggen waaraan hij kon zien wat het weer ging doen door of open of dicht te gaan. Maar ook dat blijft korte termijn voorspelling.

Voorspellingen langer dan een aantal dagen vooruit zijn en blijven ook voor hen ongewis. Daarbij komt nog dat de zgn. opwarming van de aarde een gegeven is dat bij lange na nog niet in systemen kan worden vastgelegd omdat de effecten daarvan pas sinds kort worden bestudeerd. Mijn conclusie uit dit alles is, voor de korte termijn kun je afgaan op elke meteoroloog, maar op langere termijn heeft de professional de beste papieren, zij het dat ook zij het nooit zeker weten. Laat maar komen wat komt, veranderen kunnen we het toch niet, en praten of klagen erover heeft ook geen zin. Ik voorspel in ieder geval voor Brabant een zomer met regen en zon.

A.L. Duscees