Europese eenheid

Onlangs las ik in een krantje een bericht over de verkeerssituatie in Baarle Nassau/Hertog. Zoals bekend bestaan deze gemeenten uit een flink aantal enclaves en kan het gebeuren dat wanneer je door het dorp rijd, meerdere malen van land wisselt op dezelfde weg. Deze beide gemeenten hebben tot nu toe altijd verregaande afspraken gehad over met name de verkeerssituatie en de verkeersborden welke dit aangeven. Tot het moment dat er iemand geflitst werd vanwege een te hoge snelheid. Deze persoon heeft in samenwerking met zijn advocaat dit aangevochten. Hij werd namelijk geflitst op Belgisch grondgebied, maar het bord wat de maximale snelheid aangeeft staat op Nederlands grondgebied, m.a.w. de rechtsgeldigheid van de boete wordt betwist omdat het Belgische deel niet aangeeft wat de snelheid mag zijn. Natuurlijk is dit een advocatentrucje, maar dit kan alleen omdat er juridisch gezien kennelijk geen eenheid is tussen beide landen. De uitspraak hierover is op 20 juni. Mocht deze man in het gelijk gesteld worden dan betekent dit dat beide gemeentes een veelvoud aan borden moeten gaan plaatsen en kan het gebeuren dat je op een en dezelfde weg, meerdere malen hetzelfde verkeersbord tegenkomt. Een dure grap voor de gemeenten. Daarnaast bestaan er ook verschillen in de hoogte van de boetes tussen beide landen en is het theoretisch mogelijk dat het geflitst worden met een paar meter verschil, of duurder of goedkoper is. Een ander voorbeeld van geen eenheid, werd ik me bewust toen mijn zoon vanwege een nieuwe baan zich moest vestigen in Brussel. Hij werd geconfronteerd met de situatie dat zijn werkgever zijn salaris alleen op een Belgische rekening mag storten.

Toen hij die wilde openen werd dat geweigerd omdat hij op dat moment nog geen vast woonadres had (hij zat tijdelijk in een b&b). Op het moment dat hij een appartement gevonden had, waarbij voordat het contract officieel rechtsgeldig is, eerst een borg en twee maanden huur betaald moest worden, kon dit pas nadat hij vanuit Nederland tijdelijk financieële hulp kreeg, hij had immers nog geen salaris gekregen. Toen het bedrag na een paar dagen op de rekening van de huiseigenaar stond, kon hij bij de bank de contract gegevens overleggen en een rekening aanvragen. Al met al heeft het 6 weken geduurd, (appartement zien te vinden en salaris ontvangen). Binnen Europa mag dan het arbeidsverkeer vrij zijn, maar allerlei andere nationale regels maken het weer een stuk ingewikkelder. Omdat ik nooit met dit soort zaken ben geconfronteerd ging ik altijd uit van de mooie voorstelling van zaken van onze pro Europa politici. Maar deze twee simpele voorbeelden tussen België en Nederland , (hoe zal dat tussen vele andere landen wel niet zijn), geven aan dat er kennelijk nog veel meer is waar we niet bij stil staan en dat er nog een lange weg te gaan is om over echte eenheid te kunnen spreken. A.L. Duscees