Kun
je nog zingen, zing dan mee

Dit is de
titel van een liederenbundel voor het eerst uitgegeven in 1906, welke
zelfs in 1986 haar 41e uitgave kende. De hele 20e eeuw bleef deze
populair, ook werd zo rond 1980 daar een tv programma van gemaakt met
o.a. Wieteke van Dort en Willem Nijholt. De liedjes welke in de loop
der jaren onder deze titel gezongen werden zijn liedjes die specifiek
over Nederland gaan, zoals vaderlandse liederen, historische- en
landschapsliederen, slaapliedjes enz. enz. We kennen ze bijna
allemaal. Waarom haal ik dit aan ? U zult begrijpen dat dit te maken
heeft met de commotie welke is ontstaan na het bekend worden van het
koningslied. Een lied wat gemaakt is om gezamenlijk als Nederlandse
volk te zingen op de dag van de kroning, maar dat onmiddellijk onder
vuur werd genomen, zogenaamd op grond van de tekstuele inhoud. Is dat
werkelijk de belangrijkste reden ? Mij viel op dat een aantal zeer
bekende Nederlanders van wie bekend is dat hun sympathie uitgaat naar
een republiek, wel erg veel aandacht kregen in de media en volop hun
kritiek konden leveren. Wat mij betreft mogen republikeinen net
zoveel aandacht krijgen als aanhangers van de monarchie, ik wil dan
echter wel inhoudelijk sterkere argumenten horen dan een liedje
taalkundig of tekstueel afkraken, als dit het niveau van een
republiek zou zijn, ga ik toch eens goed nadenken. Als we deze
kapstok waaraan de kritiek wordt opgehangen ook zouden gebruiken voor
al die bekende bovengenoemde liedjes, zouden er weinig overblijven,
om nog maar niet te spreken van allerlei populaire popliederen. Ook
een lied als b.v. de Internationale wat toch wereldwijd bekend is,
zou er zeker niet goed af komen. Een tekst als “tot de strijd ons
geschaard” of “duivelse listen bedwelmen ons met bloedige damp”
zijn m.i. ook niet zo tekstueel of taalkundig perfect. Dat er altijd
mensen zullen zijn die de ontstane commotie zullen aangrijpen om via
de sociale media alle grenzen voorbij te gaan, is ook een gegeven, ze
hebben niet eens door dat ze hiermee aan de “normale” kritische
geluiden afbreuk doen.

Waar gaat
het om bij een lied ? Wat mij betreft zijn dat in eerste instantie de
gevoelens welke een melodie oproepen, met daarnaast wellicht ook nog
een sterke tekst die aanspreekt. Van vele liedjes die ik mooi vind
moet ik echter bekennen dat de tekst vaak op het tweede plan komt,
zeker bij songs die in een andere taal gezongen worden is dit het
geval, en toch doen ze me wat en vind ik ze mooi. Wanneer die
vertaald zouden worden zou het taalkundig en tekstueel vaak bagger
blijken te zijn. Voor mij, maar smaken verschillen, is de melodie van
het koningslied zeker goed genoeg om in het rijtje van liederen te
worden opgenomen die blijven hangen en een gevoel van eensgezindheid
naar boven kan brengen, dat was ook de opdracht voor dit lied.
Begrijpelijk dat anti-monarchisten in dit geval niet gaan meezingen
en dat is ook goed, niets moet, alhoewel men het in sommige gevallen
vaak weer wel doet, zoals oranje gezinde liederen bij
voetbalwedstrijden o.a. “wij houden van oranje” terwijl men weet
dat dit oranje gevoel sterk is verbonden aan onze monarchie. Dus
misschien gaat het toch om een gevoel van eensgezindheid ? Daarom wat
mij betreft voor wie wil, kun je nog zingen, zing dan mee.

A.L.
Duscees