Wijsheid
en kennis

Het zal
een ieder duidelijk zijn, dat bij bovenstaande titel, het één het
ander niet is. Iemand met veel kennis hoeft nog niet wijs te zijn en
een wijs mens hoeft niet noodzakelijkerwijs veel kennis te hebben.

Kennis is
goed en nodig, om je beroep of interesses zodanig uit te oefenen, dat
je daar zo hoog en ver mogelijk mee komt en daaruit voldoening kunt
putten. Het helpt ook om iets voor anderen te kunnen betekenen of
vernieuwingen en/of verbeteringen op allerlei gebied te kunnen
bewerkstelligen. Kennis heeft alles met de ratio te maken.

Wijsheid
heeft grotendeels te maken met ervaring en daardoor levensinzicht,
tenminste als men heeft willen leren van de gemaakte fouten in het
verleden. Wijsheid zal men daardoor meer vinden bij de wat oudere
mens. Kijk ik de dag van vandaag naar allerlei praatprogramma’s,
waar allerhande onderwerpen voorbijkomen, zie ik daar alleen maar
experts die met hun terzake doende kennis hun licht daarover laten
schijnen. Op zich is hier natuurlijk niets mis mee, echter het blijft
een puur op theoretische kennis gebaseerde benadering, een heel
enkele keer wordt door een andere gast in zo’n programma wel eens
een zgn. “out of the box” vraag gesteld, die dan meestal te maken
heeft met het zoeken naar praktische en menselijke antwoorden.
Theorie en praktijk zijn vaak heel verschillend. Een wijs antwoord is
altijd gebaseerd op de praktijk en de ervaring daarmee.

Waarom ik
hierover schrijf, heeft alles te maken met mijn gevoel dat wijsheid
in de maatschappij een ondergeschoven kindje is geworden. Op velerlei
gebied zie ik dat de inzichten van de oudere mens een beetje meewarig
bekeken worden en al snel als ouderwets betiteld worden. M.i. dient
meer gewicht te worden toegekend aan de wijsheid van de ervaren mens,
dat heeft niets te maken met ouderwets zijn en willen vasthouden aan
het verleden, maar is een noodzaak om tot weloverwogen en wijze
beslissingen te komen. Volgens sommige
beschrijvingen zijn wijzen mensen die fouten gemaakt hebben, en
daarvan geleerd hebben. Zij hebben genoten en geleden, keuzes
gemaakt, gehandeld en de verantwoordelijkheid voor hun daden
aanvaard. Wijzen hebben niet alleen hun eigen belang maar ook dat van
hun medemensen bevorderd. Zij hebben zichzelf leren kennen en
zichzelf geaccepteerd; zij hebben de waarheid leren kennen. Zij zijn
ondanks ondervonden tegenslagen gelukkig, dankbaar, vriendelijk en
worden niet (meer) geplaagd door onvervulde verlangens, en hebben een
goed geweten. Ik hoop dat de wijze oudere mens weer de status
krijgt die men vroeger daaraan toekende, in plaats van zoals een oude
spreuk reeds vermeld: ”Een dwaas is niet geïnteresseerd in
inzicht, hij wil alleen zijn eigen mening kwijt
.” Zeker
ook in de politiek mag men zich dit aantrekken.

De waan
van de dag speelt een grote rol in de hedendaagse maatschappij, de
wijze mens prikt daar doorheen en overziet dingen beter in het
perspectief van verleden en toekomst, omdat hij/zij die lessen al
lang geleerd heeft.

A.L.Duscees