Leven
met de dictatuur van het kapitalisme

Een
synoniem van het woord maffia is misdaadorganisatie, hetgeen inhoud
dat organisaties crimineel gedrag vertonen door anderen te benadelen
ten behoeve van eigen gewin en daarbij soms over‘lijken’ gaan.
Over lijken gaan hoeft hierbij niet altijd letterlijk te worden
opgevat, maar zal er in veel gevallen op neerkomen mensen of de
maatschappij financieel ernstig te benadelen.

Dit
soort gedrag, soms witte boorden criminaliteit genoemd, komt in vele
facetten in onze kapitalistische maatschappij voor. Afgelopen week
zag ik in het programma Radar hiervan weer een staaltje ten aanzien
van de farmaceutische industrie. Deze verdienen wereldwijd miljarden
over de hoofden van zieke mensen door de prijzen van hun medicijnen
kunstmatig hoog te houden. Door steeds weer nieuwe octrooien te
krijgen voor dezelfde middelen waardoor ze de marktwerking van
concurrentie uitsluiten. Eén voorbeeld daarvan werd getoond met de
prijs van een medicijn van € 67,– wat als het vrijgegeven zou
worden slechts € 0,67 zou kosten. Men schroomt ook niet om
jarenlange en peperdure rechtszaken te voeren om concurrentie uit te
schakelen en zo het monopolie te behouden. Uit alles blijkt dat het
bij dit soort concerns niet gaat om de wereldgezondheid te bevorderen
maar om zoveel mogelijk geld in eigen zak te steken. Aandeelhouders
zijn ook in deze gevallen de achterliggende partij welke alleen
geïnteresseerd zijn in geld binnen halen, waarbij de gezondheid van
mensen en het betaalbaar maken daarvan geen enkele rol speelt.

Een
ander voorbeeld is de financiële wereld, de banken. Wij hebben de
achterliggende jaren hiervan genoeg gezien, maar we zijn nog niet aan
het eind, de situatie in Cyprus zegt genoeg, waar de overheid de
spaarder extra wilde gaan belasten en men gewoon de banken sloot
zodat niemand aan zijn geld kon komen. Dit kan in principe ook bij
ons gebeuren. Op zich hebben de banken met deze maatregel niets te
maken, maar zij zijn wel weer de oorzaak, zij dreigen immers om te
vallen en dat heeft altijd te maken met slecht beleid meestal om zo
snel mogelijk veel geld te verdienen. Daarnaast hebben de banken het
in de loop der jaren voor elkaar gekregen dat zij alle macht hebben
ten aanzien van de geldstromen van individuele burgers. Vroeger kreeg
ik mijn salaris cash uitbetaald, waardoor ik met dat geld kon doen
wat ik wilde al was het in een oude sok stoppen.

Tegenwoordig kun je
niet meer zonder de banken om aan en bij je geld te komen waarbij zij
heel veel zelf kunnen bepalen met in het ergste geval dat je gewoon
je geld of een deel daarvan kwijt bent. Aan dit hele kapitalistische
systeem is bijna niet te ontkomen we zitten er met z’n allen
middenin. De zogenaamde specialisten welke in de media hun vaak heel
verschillende visies geven over de financiële wereld, zijn zelf
helemaal vergroeid met dit systeem, dat is nl. hun specialiteit. Out
of the box kijken kunnen ze niet. Zij zijn zelf het systeem. De
ruilhandel uit de oertijd heeft bij het in gebruik nemen van geld als
ruilmiddel voor een kompleet andere wereld gezorgd met als uitkomst
waar we nu staan, overgeleverd aan de machten van dit systeem.

De
moderne slavernij. Zelfs het socialisme /communisme welke vaak bekend
staan als dictaturen, bewegen zich binnen dit systeem ook al zijn zij
tegen marktwerking en voor geleide economie, ook zij kunnen niets
buiten dit systeem van geldhandel. Ergo kapitalisme is de moeder der
dictatuur. Hoe moet het anders ? Goede vraag, ik heb het antwoord
niet, wel weet ik dat het complete aanbod van alles wat de aarde ons
te bieden heeft aan grondstoffen voor de noodzakelijke
levensbehoeften van mens en natuur veel beter verdeeld zou moeten
worden. Maar hoe maak je een wereld zonder eigendomsrechten ?
Eigendomsrecht over delen uit en van onze aarde is de bron van de
heerschappij van de ene mens over de andere of van het ene land over
het andere. Dit zit zo in de natuur verweven, kijk alleen maar naar
het territoriumgedrag in de dierenwereld, dat hier m.i. geen
oplossing voor is. Wie het weet mag het zeggen.

A.L.
Duscees