Wat
is echt ?

Men
kan zich dit op velerlei gebied afvragen, is het eten wat we kopen
echt wat er op staat ? (paardenvlees). Is het echt wat op tv ons
allemaal voorgeschoteld wordt ? (reklames). Is het echt nodig wat
doktoren ons aanraden ? (Jansen Steur). Is het echt dat wielrenners
in het verleden zonder doping hebben gereden, (Michael Boogerd) enz.
enz. om maar eens een paar zaken te noemen die kortelings allemaal in
het nieuws zijn geweest en…is het nieuws zelf wel echt ? (hoor en
wederhoor). Op allerlei gebied “geloven”we vaak dat het echt zo
is, ook gelovigen in God, twijfelen niet aan datgene wat in zijn boek
beschreven staat en door zijn “vertegenwoordigers” hier op aarde
verkondigd wordt. Toch blijkt vaak dat datgene wat we voor waarheid
hadden aangenomen, niet de waarheid was. Overal om ons heen wordt
vaak uit eigen belang een loopje met de waarheid genomen, zelfs onze
eigen waarheden kunnen er soms wel eens naast zitten. De reden voor
dit alles is dat wij het begrip “geloof” in onze genen hebben
zitten. Wij geloven wat fabrikanten ons aanprijzen, wij geloven wat
de dokter tegen ons zegt, wij geloven wat de media ons voorschotelen
en velen van ons geloven dat er meer is tussen hemel en aarde dan we
zien kunnen en ons van jongs af aan wordt verteld, of het nu ietsisme
is of een god die alles gemaakt heeft. Ook op religieus gebied kan
het niet anders dan dat ook daarin een loopje met de waarheid wordt
genomen, alleen al door de vele verschillende vormen en verhalen die
daarover als waarheid verteld worden. Er kan hier natuurlijk maar één
waarheid zijn en dat is er bestaat een hogere macht of er bestaat
geen hogere macht. Als er een zou bestaan lijkt het mij dat die heel
zijn schepping gelijk zou trekken, dus voor alles en ieder dezelfde
boodschap. Aangezien dit niet zo is kan het niet anders dan dat er
veel niet echt is.

Echt
is wel de natuur met haar schoonheid en het leven wat zij mogelijk
maakt, maar ook haar hardheid, dood en verderf wat zij soms teweeg
brengt. Eigenlijk niet zo gek dat er vroeger culturen waren die de
zon als hun God aanbaden. De zon konden ze zien het is geen
onzichtbare macht die allerlei regeltjes voorschrijft, maar die het
leven mogelijk maakt zonder morele of ethische voorschriften, die er
altijd is en niets vraagt, ze geeft alleen en is er voor alles en
iedereen zonder onderscheid, maar die ook met haar hitte kan
verzengen. Deze echtheid is onbetwistbaar daar is geen geloof voor
nodig. Toch wordt deze waarheid ook weer gegijzeld door religies en
menselijke opvattingen, want die zon en de natuur welke hieruit is
ontsproten zou gemaakt zijn door dat onzichtbare wezen wat in veel
gevallen God wordt genoemd. Dit opperwezen stelt dan regeltjes en
wetten vast hoe mensen moeten leven, niet de flora en de fauna die
kennen alleen de wetten der natuur, voor mensen gelden andere regels
en als men zich daaraan niet houdt schijnt er een plaats te zijn vol
vuur en angst waar men voor eeuwig moet lijden. Maar……. Hij houdt
van je, Hij houdt van je en heeft geld nodig, althans degenen die dit
verhaal verkondigen, hun kerken hoeven zelfs niet eens belasting te
betalen. Hij ziet alles en weet alles zegt men en toch komen binnen
die kringen corruptie, misbruik en zelfverrijking veel voor.

Zou
men er dan toch zelf niet in geloven ? Wat is echt ?

Het
begrip echtheid of werkelijkheid is soms discutabel, het hangt af van
de perceptie waarvan men uitgaat, bv. 1 + 1 = 2, geldt voor het
decimale stelsel, maar niet voor het binaire. De wetenschapsfilosofie
is hierover ook niet eenduidig, zo bestaan er de correspondentie en
coherentie theorie, waarbij een theorie eigenlijk ook een geloof is,
voor de eerste geldt dat iets waar is als de werkelijkheid accuraat
omschreven wordt, hetgeen natuurlijk voor religie niet kan en
de tweede theorie houdt in dat deze wetenschappelijk waar is, als ze
in overeenstemming is met eerdere uitspraken van de wetenschapper
zelf en met die van andere wetenschappers. Bij de drie grote
wereldgodsdiensten, christendom, islam en hindoeïsme betekent dit
dat ze duidelijk strijdig zijn met elkaar waardoor minstens twee
ervan en misschien wel alle drie, onwaar moeten zijn. Hierover zijn
beide theorieën het dus wel duidelijk eens.

Voor
mij blijft de natuur de werkelijkheid, daar heb ik geen geloof voor
nodig, al het andere wat mensen beweren is gebaseerd op onze
menselijke (goed)gelovigheid, of dat nu religie, productreclame of
zogenaamde nieuwsfeiten of kennis is. Want ook kennis is aan
verandering onderhevig.

A.L.Duscees