Beatrix,
een 10 met een griffel

Veel
jongeren zal deze uitdrukking niets zeggen, omdat zij stamt uit een
periode dat er op school nog met een griffel geschreven werd op een
lei. Lang geleden dus. Op rapporten werd vermeld dat een 10
uitmuntend betekende en om aan te geven dat het eigenlijk nog net
iets beter was dan een 10 kreeg de leerling een griffel cadeau. We
zouden nu zeggen cum laude (met lof). Gezien alle reacties na de
bekendmaking van het aftreden van Beatrix mag deze uitdrukking m.i.
best gebruikt worden. De situatie bij haar aantreden in 1980 was niet
bepaald rooskleurig, maar zij heeft tijdens haar regeerperiode laten
blijken een vrouw te zijn die met grote kennis van zaken haar taak
heeft opgevat en uitgevoerd, waardoor de publieke opinie compleet is
omgekeerd. Naast haar inzet en ambitie bleek zij bovendien een warme
persoonlijkheid te zijn wat tot uitdrukking kwam tijdens rampen als
bv. de Bijlmer en de vuurwerkramp.

Zij mocht
dan wel geen politieke of priv├ę uitspraken doen, toch zal iedereen
met name vanuit haar kersttoespraken aangevoeld hebben waar zij met
ons land heen wilde als het ging om respect voor de ander binnen onze
multiculturele samenleving. Een regeerperiode waarbinnen het IK
tijdperk opkwam en daardoor de saamhorigheid van mensen onderling
afnam. Zij heeft voorzover dit haar mogelijk gemaakt werd nooit onder
stoelen of banken gestoken wat haar mening daarover was en vaak
gewaarschuwd als het een verkeerde kant op dreigde te gaan zoals bij
de hufterigheid en taalverruwing. De samenbindende taak van haar ambt
in ons bestel, heeft zij met grote ijver uitgevoerd. Dat een en ander
door iedereen gewaardeerd wordt blijkt wel uit het feit dat er tot nu
toe geen enkele kritiek op haar functioneren is gehoord. Dat mag in
ons land wel een unicum heten. Dit legt voor onze nieuwe koning, de
lat wel erg hoog. Het zou echter verkeerd zijn als wij zijn
toekomstig functioneren steeds met dat van zijn moeder zouden gaan
vergelijken. Hij dient van ons de ruimte te krijgen dit op zijn eigen
manier in te vullen. Samen met een geweldige vrouw aan zijn zijde ben
ik ervan overtuigd dat dit een koningschap wordt wat ook in de
21eeeuw zijn waarde voor ons land zal bewijzen. Ik wens
ons nieuwe koningspaar in ieder geval heel veel succes.

A.L.
Duscees