DongenNice

Sinds afgelopen
zondag is het weer voorbij, het jaarlijkse Dongense winterspektakel.
De kop van deze column geeft al aan hoe ik dit spektakel beoordeel.
Naast ook de zomerspelen en carnaval is dit een van de grote
Dongense, door vele vrijwilligers mogelijk gemaakte evenementen, die
boven het normale uitstijgen. Dit jaar voor het eerst stond er op het
Wilhelminaplein een zeer professionele ijshal met roetsjbaan. Volgens
de voorzitter van de stichting waren 60.000 mensen de ingangspoort
gepasseerd. Gezien de prachtige accommodatie welke was gecreëerd zal
het voor iedereen duidelijk zijn dat hier veel geld in is
geïnvesteerd en dat in een tijd van recessie. Geld wat grotendeels
door de sponsoren moet zijn opgebracht aangezien de toegangsprijzen
voor de schaatsliefhebber zodanig laag waren dat het voor iedereen
mogelijk moest zijn om de schaatsen een keer onder te binden of de
roetsjbaan af te gaan. Naast mijn grote waardering voor de
vrijwilligers wil ik het ook even hebben over die sponsoren. Reklame
maken heeft altijd ten doel om je bedrijf bekend te maken of om je
omzet te vergroten er waren dus ook vele reklame uitingen te zien bij
of in de hal. Toch ben ik er van overtuigd dat voor het merendeel van
die sponsoren gold, dat ook zij in dit geval eigenlijk als
vrijwilligers gezien moeten worden, natuurlijk waren er ook bedrijven
bij die aan het evenement zelf, hetzij met de opbouw, afbraak of
catering een paar cent verdiend hebben, maar het merendeel had bij
dit evenement geen verdere inbreng.

Ik denk dat het sponseren van dit
evenement niet direct omzet verhogend werkt, alleen de sponsor welke
de roetsjbaan zijn naam had gegeven en waar je toegangsmunten kon
krijgen, had hier misschien nog enig profijt van, al ken ik niet zijn
sponsorbedrag. De naamsbekendheid van de meeste bedrijven zal in ons
dorp ook voldoende zijn en bedrijven die niet direct op de consument
gericht zijn maar toeleverancier voor andere bedrijven, hebben hier
zeker geen direct profijt van. Waarom doen ze het dan ? Ik denk dat
ze iets terug willen doen voor de gemeenschap waar zij deel van
uitmaken en normaal hun boterham in verdienen.

Als bedrijf met
werknemers en klanten uit die gemeenschap, geef je hiermee aan midden
in die samenleving te willen staan en op jouw manier je steentje bij
te dragen. Deze bereidheid vind ik nu Nice. Deze mensen samen met de
vele vrijwilligers die er hun tijd en energie aan besteed hebben, ook
de bestuursleden die dit als vrijwilliger doen, zijn m.i. de grote
gangmakers binnen ons dorp waar ons dorp als gemeenschap op draait,
evenals dit ook bij die andere grote evenementen het geval is. Dat
mag ook wel eens gezegd worden. Hulde mijnerzijds.

A.L. Duscees