Een seniele oude man krijgt een
wereldpodium

Toen
mijn vrouw nog als vrijwilligster werkte in de oude Volckaert,
begeleide ze wel eens een oude dame naar o.a. de kapster, deze
mevrouw afkomstig van een boerenbedrijf, leefde helemaal in haar
vroegere wereld en dacht onderweg te zijn naar de koestal om te
melken, ze zag ook in het normale interieur allerlei attributen die
aan dat leven herinnerden. Kortom deze mevrouw was behoorlijk, wat we
nu noemen dement. Een ander ouder woord hiervoor is seniel, hetgeen
aandoeningen zijn die gekenmerkt worden door combinaties van
meervoudige stoornissen in verstandelijke
vermogens
.
Het wordt ook wel een ouderdomsziekte genoemd. Natuurlijk was het zo
dat men dit van deze mevrouw wist en men handelde daar ook naar. Maar
stel nu eens dat men het niet zou weten en men deze mevrouw serieus
zou nemen, men zou haar dan een podium geven haar seniliteit uit te
dragen. Men zou misschien een emmer gaan opzoeken om mee te nemen
want er moest immers gemolken worden, en de overige verpleegsters of
vrijwilligsters zouden dan ingeschakeld worden om allerlei andere
boerderijklusjes te doen, tot men er achter kwam dat de koeien
verdwenen waren uit de stal (de gemeenschappelijke woonkamer) en er
van het hele verhaal niets klopte.

Dit
verhaaltje gebruik ik als metafoor voor de onlangs uitgesproken
boodschap van de paus ten aanzien van (opnieuw) homoseksualiteit en
het homohuwelijk. Hoevelen gaan er nog mee in het serieus nemen
hiervan?

Uitspraken
als homo’s zijn een gevaar voor de wereldvrede en het milieu, ze
vernietigen de essentie van het menselijk leven, of ze gaan tegen de
bedoeling van de schepper in, zoals een eerdere uitspraak van hem was
in 2010.

Uit dezelfde
gedachtegang verbiedt hij ook het gebruik van condooms, als het waar
zou zijn dat homoseksualiteit het gevolg is van de zondeval van de
mens, zoals zijn geloofsleer zegt, zijn dat ook alle andere
afwijkingen welke in het menselijk DNA aanwezig zijn en van waaruit
mensen geconfronteerd worden met aangeboren afwijkingen. Mogen die
daar ook niet praktiserend mee leven ? Consequent zou ook zijn om
onmiddellijk het celibaat op te geven, want zo heeft de schepper het
toch ook niet bedoeld ? Dit celibaat, waaruit zelfbevrediging,
aanranding en pedofilie voortkomen en vele homoseksuele handelingen
jarenlang gedoogd of onder de mat geschoven werden, dat is pas een
aanval op de schepping en een bedreiging van het (geestelijke)
milieu, om zijn eigen woorden maar eens te gebruiken.

En
als het gaat om Oeganda, waar met een beroep op dat geloof de meest
vreselijke anti- homowetgeving dreigt te worden ingevoerd, is het
Vaticaan muisstil. Over liefde gesproken. Uit al zijn uitspraken uit
de afgelopen jaren komt een enorme obsessie over dit onderwerp naar
voren. Zou het kunnen dat zijn eigen wezen hiervan de oorzaak is,
zoals een pyromaan die bij de brandweer gaat ?

Deze
column plaatsen in een periode waar rust en vrede gepredikt zou
moeten worden heeft als reden dat de vrede en de liefde tot onze
medemens al verstoord is door uitspraken van de hoogste geestelijk
leider van de R.K. kerk welke daarmee een wereldpodium krijgt.

A.L.
Duscees