LIEFDE

Onlangs
ontmoette ik een goed uitziende dame, waarbij mijn oog onmiddellijk
naar haar redelijk lage decolleté werd getrokken (sorry), ze droeg
daarin een hangertje met daaraan een anker, hartje en kruis. Deze 3
christelijke symbolen staan voor geloof (kruis), hoop (anker) en
liefde (hart). Nu zou ik over de plaats waar het gedragen werd een
grapje kunnen maken, maar ik wil liever even mijn gedachten laten
gaan over deze 3 symbolen.

Geloof
kan meerdere betekenissen hebben, b.v. vertrouwen in iets of iemand
hebben zoals de uitspraak “ze gelooft in mij”aangeeft. Daarnaast
kan het iets voor waar aannemen zijn zonder dat daar direct bewijs
bij voorhanden is, b.v. inschatten dat iets wel waar moet zijn.

Echter
het geloof wat bedoeld wordt bij deze 3 symbolen is het geloof in
religieuze zin. In deze context is het de overtuiging in het bestaan
van God en het vertrouwen in Zijn boodschap.

Hoop
is een onzekere verwachting dat een gewenst iets plaats zal vinden,
b.v. om de staatsloterij te winnen of hopen dat het dan en dan goed
weer is. Soms spreken we van valse hoop, hetgeen betekent dat de
verwachting op fantasie berust of op een verwaarloosbare kans dat
iets gebeurt.

In
religieuze zin is de hoop gebaseerd op die uitkomsten welke in het
geloof beloofd worden, zoals goddelijke gerechtigheid, het leven na
de dood etc.

Liefde
betekent diepe genegenheid en/of toewijding voor iemand of iets
hebben. We kennen vele soorten liefde zoals o.a. ouderliefde,
naastenliefde of relationele liefde enz. Liefde tot en van God zou je
enigszins kunnen vergelijken met de liefde van een ouder voor zijn
kind en van het kind voor de ouder. Ook de naastenliefde komt veelal
uit de liefde voor God en zijn boodschap voort, zoals “heb je
naaste net zo lief als je jezelf liefhebt”.

In
het christelijk geloof komen een paar duidelijke uitspraken voor over
de begrippen geloof en liefde. In een Bijbeltekst in Hebr. 11:1 staat
over geloof : “het geloof is de
zekerheid voor de dingen die men hoopt en het bewijs voor de dingen
die men niet ziet.” De woorden zekerheid en bewijs moet je in dezen
natuurlijk niet wetenschappelijk gaan toetsen, want die slaan nergens
op. In Cor. 13: 13 staat:“ drie
dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde; maar de liefde
is het voornaamste.”

Met
dit laatste ben ik het van harte eens, in mijn opinie heeft men
binnen het geloof deze 3 alleen nodig in dit leven, mocht er een
leven hierna zijn dan heb je het geloof en de hoop niet meer nodig
want dan kan het zekerheid geworden zijn. De liefde blijft dan daar
als enige over.

Voor
mij is dit allemaal echter nog de vraag, maar wel zou ik willen dat
hier en nu men de liefde zoals dit verder in Cor. 13 staat vermeld
zou ervaren. Een waardevolle tekst die ik graag wil vermelden.

De
liefde is geduldig en vriendelijk, ze is niet jaloers, vervalt niet
in grootspraak of eigendunk. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze
laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt
zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Ze
bedekt alle dingen, gelooft alle dingen en hoopt alle dingen en geeft
het nooit op.

Deze
liefde wens ik iedereen toe, christen of niet en of je nu wel of niet
ergens in gelooft. Als “de mens” hiertoe in staat was, wat zou
onze wereld er dan anders uitzien.

A.L.
Duscees