Ongevraagd
lid arrestatieteam

Deze
week was in het nieuws de eis van 10 jaar welke het OM stelde tegen
de benzinedief van de A2. Over deze eis en hoe die tot stand is
gekomen wil ik het niet hebben. Ik vind wel dat deze man een flinke
straf verdiend mede gezien de meerdere overtredingen die hij tijdens
zijn vlucht heeft gemaakt. Waar het mij om gaat is het feit dat de
politie een file creëerde om deze man te arresteren. Hierdoor werden
burgers ongevraagd en onwetend ingezet om een crimineel te kunnen
arresteren. Een gevolg hiervan kan zijn en dat is ook gebeurd, dat
hierdoor onschuldige slachtoffers vallen. Nog afgezien van de
economische schade door dit soort vertragingen en evt. ongelukken, is
het moedwillig in gevaar brengen van weggebruikers een afweging die
in dit geval nooit gemaakt had mogen worden. Ik vraag mezelf af of
dit middel überhaupt wel ingezet mag worden. Het was al bekend
tijdens zijn vlucht dat deze man niet schroomde auto’s te rammen (2
politieauto’s). Ik las ergens dat er al een politiehelikopter klaar
stond om de achtervolging in te zetten, maar er gekozen werd voor een
filefuik. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het feit dat er
op politieauto’s was ingereden een grotere rol speelde dan het feit
dat deze persoon bij een benzinestation was weggereden zonder te
betalen.

Nogmaals
zo iemand moet wel gepakt worden, maar de verhouding tussen het
inzetten van zo’n middel ten opzichte van de overtreding loopt m.i.
scheef. Normaliter kunnen voor dit soort opsporingen de camera’s
gebruikt worden welke bij elk benzinestation hangen. Maar nu even de
vraag wanneer is het geoorloofd om een filefuik in te zetten en is
dit überhaupt een middel wat gebruikt mag worden. Eind jaren
negentig is door een commissie een negatief advies afgegeven om dit
middel te gebruiken. Dit advies is in een bureaulade terecht gekomen
en er is nooit iets mee gedaan. Richtlijnen wanneer dit wel gebruikt
mag worden zijn er ook nooit gemaakt. Dus elke politiechef kan dit
middel naar eigen goeddunken inzetten. Dit betekent voor elke burger
dat je zonder het te weten gebruikt mag worden. Ik vraag me af hoe
dit grondwettelijk is vastgelegd. Als ik denk aan burgerplicht en ik
probeer daar iets van op te zoeken, kom ik erachter dat de term
burgerplicht veelal ongeschreven regels zijn, voortkomend uit
fatsoensnormen.

Iedere
Nederlander wordt geacht de wet te kennen, maar als je zoiets als
burgerplicht ten aanzien van de hulp aan de politie probeert op te
zoeken is dit, althans voor mij, een ondoenlijke zaak, ik ben nu
eenmaal geen jurist. Als het al zo is dat aan burgers gevraagd mag
worden mee te helpen met de politie, ben je dat dan verplicht of is
dat op vrijwillige basis ? Daar waar burgers eigen initiatief tonen
bv. bij het willen opstarten van een buurtwacht of iets dergelijks
blijkt dit op allerlei problemen te stuiten, immers burgers mogen
geen politietaken doen, en hooguit een uitkijkende rol vervullen.
Kortom nog heel veel onduidelijkheid over wat wel en niet mag. De
overheid (lees de politie) blijkt zich daar niets van aan te trekken
en doet het gewoon. Wat mij betreft een verkeerde interpretatie van
burgerplicht.

A.L.
Duscees