Wetenschap en religie

Deze twee begrippen zullen voor de meeste mensen klinken als tegenstrijdig. Dat is wel eens anders geweest, in vroeger tijden werd religie (lees kerkelijke leerstellingen) als DE wetenschap gezien, wat DE KERK zei was de waarheid ook op het gebied van wat we nu de medische- en natuurwetenschappen noemen. Hoe kwam en komt DE KERK aan haar uitspraken ? Toch niet anders dan door de gedachten en overtuigingen van mensen die een hoge positie binnen dat instituut hadden en hebben en die meestal volgens hun eigen zeggen spreken doordat de Heilige Geest van God hun dat laat zien en ingeeft. Gezien hun machtspositie werd daar vroeger zeker niet aan getwijfeld, in de loop der tijd kwamen daar echter haarscheurtjes in door ontdekkingen en kennis van wetenschappers. De dag van vandaag staan deze twee vaak lijnrecht tegenover elkaar, denk daarbij simpel aan evolutie en schepping, maar ook op het gebied van geneeswijzen, de reguliere (wetenschappelijke) of de zgn. alternatieve (vaak spiritueel beïnvloed), om er een paar te noemen, homeopathie, accupunctuur, voetreflexologie, osteopathie, kinesiologie, reiki, healing touch, mindfulness, hypnosetherapie, visualisatie, neurolinguïstisch programmeren, irisdiagnostiek enz. enz. Geloof is het woord wat in beide gevallen een rol speelt, want ook bij de evolutietheorie moet je geloven dat deze theorie op waarheid berust, ondanks vele wetenschappelijke aanwijzingen die deze theorie lijken te bevestigen.De vragen over het allereerste begin van deze theorie, de oerknal, zijn nog bij lange na niet beantwoord.

Toch wordt dit wetenschap genoemd. Bij religie en spiritualiteit is geloof een noodzaak, iets wat je niet ziet of kan meten bestaat alleen als je erin gelooft, dat kan je wetenschappelijk vaststellen. M.a.w. kan aangetoond worden dat je in beide gevallen geloof nodig hebt. Zo hebben wetenschap en religie een gemeenschappelijk draagvlak, nl. geloof, zij het dat het bij de een duidelijker is dan bij de ander. Wat zegt dit over de mens en in het bijzonder over mij als gelover in de wetenschap in tegenstelling tot alle andere levensvormen? Dat onze levensadem geloof is. Maar waar is dat in de evolutie dan begonnen vraag ik me af. Is geloof geleidelijk ontstaan door ervaringen die in het geheugen zijn blijven zitten ? En waar is dan het geheugen ontstaan ? Vragen blijven altijd vragen oproepen en kunnen uiteindelijk alleen door geloof beantwoord worden, dat is nl. wat we willen, een antwoord op de onzekerheid van de vraag. Een ding is voor mij wel duidelijk, als de vragen stoppen door de zekerheden die het geloof in religies ons willen geven, is het gedaan met de vooruitgang. Daarom kies ik voor het wetenschappelijk zoeken naar meer kennis over het hoe en waarom. Daar geloof ik in.

A.L. Duscees