Vertrouwen

De laatste tijd is er zo nu en dan een reklame op tv te zien van 365, een landelijke arbodienst. Hun slogan is: “wat ben ik er mee opgeschoten dat ik mijn mensen fte’s ben gaan noemen ?” Met fte wordt bedoeld ‘fulltime equivalent’ een uitdrukking zoals er tegenwoordig vele zijn uit het engels, welke een keiharde, afstand scheppende mentaliteit weergeven. Deze term geeft een volledige werkweek aan per persoon. Een en ander is allemaal op Amerikaanse leest geschoeid, waarbij het er alleen maar om gaat zoveel mogelijk geld te verdienen voor de aandeelhouders en de managers die dit voor elkaar krijgen, vette bonussen ontvangen. De menselijke maat is hierbij totaal ondergeschikt. Voorbeelden hiervan zijn b.v. bedrijven als Nike en Apple welke onlangs nog in het nieuws waren betreffende de werkomstandigheden bij hun Chinese leveranciers.

Ik moet terugdenken aan de tijd dat binnen het concern waar ik werkte, dit soort uitdrukkingen als fte’s ook hun intrede deden. Het begon er al mee dat je niet voor vol werd aangezien als je niet wist wat er mee werd bedoeld. De vraag toentertijd van een van mijn collega’s tijdens een van de twee overnames die wij in de jaren 80 en 90 hebben meegemaakt, en er sprake was van een bezetting op onze afdeling van 11 ½ fte in plaats van de 16 die er waren, was : “als ik dan die halve fte ben, ga ik dan maar halve dagen werken?” Ons werd duidelijk gemaakt dat er 5 mensen uit moesten en dat er 1 nieuwe parttimer ( ook alweer zo’n Engelse uitdrukking) zou worden aangenomen. Het gevolg van al dit soort bedrijfsvoeringen was dat onze directe chef zijn mensen nog wel goed kende, maar het management dat daar boven zat, mede ook als gevolg van het ineen vloeien van 2 concerns, geen enkele affiniteit met de medewerkers had. Het waren fte’s en geen mensen. Het gevolg daarvan was weer een bepaalde mate van onverschilligheid bij de werknemers ten aanzien van het bedrijf. Het vertrouwen tussen bazen en werknemers begon hierdoor tot een dieptepunt te dalen.

Afgelopen week is bekend gemaakt welk bedrijf in Nederland de nummer 1 ‘great place to work’ (beste plaats om te werken), is geworden. Deze uitverkiezing wordt jaarlijks gehouden door GTPW, een organisatie die continu wereldwijd onderzoek doet naar goed werkgeverschap en tevredenheid onder de werknemers. In Nederland deden hier zo’n 15.000 werknemers aan mee. Uit dit soort onderzoek blijkt dat vertrouwen, trots en kameraadschap, een organisatie maken tot een fijne werkplek. Gelijke behandeling van werknemers werd als het meest positief ervaren en verder blijkt het erg belangrijk te zijn dat werknemers verantwoordelijkheid krijgen en het gevoel hebben dat hun werk belangrijk is en hun werk betekenis heeft. Vertrouwen binnen bedrijven blijkt een belangrijke factor, vertrouwen van het management in werknemers en vice versa. Organisaties die aandacht besteden aan en investeren in hun werknemers blijken ook op de beurs het beter te doen.

Werknemers maken thuis ook grote beslissingen over hypotheken, over kinderen en dat kunnen ze ook als het om hun werk gaat, aldus de onderzoekers.

Vertrouwen geven aan elkaar betekent dat je in elkaar geïnteresseerd moet zijn, elkaar kennen en begrip hebben tot op zekere hoogte. Dit geeft niet alleen de beste bedrijfsresultaten, maar geldt ook voor onze gehele maatschappij. Een mentaliteit welke we lang zijn kwijt geweest. Hopelijk gaat het inzicht weer ontstaan dat dit de olie is voor onze maatschappij, waardoor we ons een stuk gelukkiger kunnen voelen.

A.L. Duscees