Statiegeld,
goed voor de portemonnee van de burger en voor het milieu

Sinds
enige tijd is er sprake van het afschaffen van het statiegeld op
petflessen (grote plastic flessen). Staatssecretaris Atsma heeft
namelijk gezegd dat de doelstellingen welke in 2006 in wetgeving zijn
aangenomen in zicht zijn en dat als beloning daarvoor het statiegeld
afgeschaft kan worden. De toenmalige doelstellingen waren: een
statiegeldverplichting op alle (niet-kartonnen) drankverpakkingen. De
betreffende artikelen zijn nooit van kracht verklaard, maar zouden
gaan gelden als het bedrijfsleven er niet in zou slagen hogere
recycling te realiseren en de hoeveelheid zwerfafval terug te
dringen. Over het statiegeld op bierflessen en kratten wordt zover ik
kan nagaan niet gesproken. Volgens hem heeft het bedrijfsleven deze
hogere recycling bijna gerealiseerd en zou het zwerfafval grotendeels
teruggedrongen zijn. Vind de gemeentereiniging dit ook ?

Wat
gaat een en ander m.i. betekenen ? Ik denk dat de burger de dupe
wordt. We dreigen steeds meer te gaan betalen voor het opruimen van
zwerfvuil. Via de afvalstoffenheffing en de ozb
(onroerendzaakbelasting) worden de kosten van verwijdering van
huisvuil en het opruimen van zwerfvuil aan de burger doorberekend.
Aan het verwijderen van zwerfvuil zijn gemeenten (en provincies)
jaarlijks miljoenen euro’s kwijt. Dit zal er niet op verbeteren, de
afvalbakken zullen sneller vol zijn, als het al niet op straat wordt
gegooid, dus de gemeentes komen voor hogere kosten te staan. Het
verzamelen van plastic in de bekende oranje containers, inclusief de
statiegeld automaten uit de supermarkten, blijkt volgens de jongste
gegevens slechts 48% te zijn van het totale aantal plastic
verpakkingen wat op de markt komt. Dus als die statiegeld automaten
weg gaan, wat gebeurd er dan met al dat plastic, zou dat allemaal in
de oranje containers verdwijnen ?

Bij
mijn bezoek aan Kopenhagen afgelopen jaar, viel mij op hoe netjes de
straten daar waren, hoegenaamd geen zwerfvuil. Ik begreep dat dit
kwam doordat in Denemarken niet alleen statiegeld geheven werd op de
grote plastic flessen, maar ook op de kleinere, inclusief blikjes. Ik
zag daar ook regelmatig mensen (er uitziende als zwervers of
daklozen) flesjes en blikjes verzamelen, teneinde daar wat geld mee
op te doen. Ik wil er voor pleiten de statiegeld regeling juist uit
te breiden, echter de sterke lobby van de frisdrankenindustrie, die
er van af willen, schijnt vooralsnog succes te hebben.

In
deze tijd van bezuinigingen op gemeentebegrotingen moeten de burgers
niet de dupe worden.

De
huidige statiegeldautomaten bij de supermarkten zijn geschikt om ook
kleine plastic flesjes en blikjes te verwerken. De infrastructuur is
dus al aanwezig. Laten we de goede gewoonte van statiegeld dan ook
vooral niet afschaffen, nee, juist uitbreiden zoals in de
Scandinavische landen.

Op
internet zag ik dat er een stichting is, nl. de Stichting Ons
Statiegeld (SOS) –een initiatief van de milieubeweging,
afvalbedrijven en gemeenten– welke de mogelijkheid biedt om een
petitie te ondertekenen: ”Een echte held kiest statiegeld”. Wat
mij betreft bereiken zij hun doel, het geld ligt gewoon op straat en
hoeft niet uit de zakken van de burger te komen.

A.L.Duscees