Hoor
en wederhoor

Op 23 september,
verscheen de mijmering ‘Wijkraden en de 3H’s’ in deze
internetkrant, ik wil hier in het kader van hoor en wederhoor mijn
visie over kwijt. Uiteraard is de schrijver vrij zijn mening te geven
en als niet journalist ook niet gebonden aan het hoor en wederhoor
principe, zoals ik zelf daar als columnist ook niet aan gebonden ben.
Toch voel ik me als wijkraadbestuurslid geroepen een en ander van
mijn commentaar te voorzien. Immers een medaille heeft altijd twee
kanten. Op een aantal punten kan ik de visie van de schrijver
onderstrepen, maar dit gaat niet op voor alle wijkraden. Wanneer het
beperkt blijft tot de 3H’s, huisvuil, hondenpoep en hangjeugd, zou
ik me eveneens afvragen of dit zin heeft, maar ik spreek uit eigen
ervaring dat dit bij de wijkraad waar ik toebehoor slechts sporadisch
op de agenda staat.

De meest voorkomende en belangrijke zaken
behelzen de groenvoorziening (zoals snoei en herplant),
parkeerproblemen, straatmeubilair en speeltoestellen, verpaupering en
misschien wel als voornaamste de sociale cohesie binnen de wijk. De
uitspraak ‘ik ben tegen wijkraden
die zogenaamd representatief zijn, maar waar de bewoners geen enkele
invloed hebben in de samenstelling,’ is op z’n zachts gezegd heel
kort door de bocht, immers om de twee maanden is er een openbare
vergadering waar wijkbewoners wel degelijk gehoord worden en in zo’n
zelfde vergadering is ons huidige bestuur na een oproep in de wijk om
kandidaten, door die vergadering gekozen. Eens ben ik het met de
schrijver, dat zo’n bestuur moet werken aan meer sociale cohesie of
feitelijke positieve verbeteringen en daarvan zelf het voorbeeld
dient te zijn, in plaats van alleen maar negatieve zaken te willen
bestrijden.

Dat een positieve aanpak ook zijn vruchten afwerpt blijkt
uit het feit dat in onze wijk inmiddels een tweetal buurtklusdagen
gehouden zijn waarbij een redelijke inbreng van de buurtbewoners en
andere belanghebbenden de sociale cohesie wel degelijk hebben
versterkt en onze wijkraad steeds vaker wordt gezocht. Lees o.a.
hiervoor het verslag van ‘tweede klusdag bij en rond de
Vlinderboom’ in deze krant. Verder is het van belang dat een
wijkraadbestuur samen met de officiële instanties niet vanuit een
ivoren toren haar beleid of eigen hobby’s uitvoert, maar altijd op
zoek is naar een draagvlak bij de wijk- of buurtbewoners, zoals in
ons geval altijd gewerkt wordt met vooraf een persoonlijke benadering
van de buurtbewoners. Tenslotte wil ik nog uiting geven aan het
belang van de ambtenaar wijkraden van de gemeente, welke in ons geval
heel veel lijntjes korter gemaakt heeft en mede heeft zorg gedragen
voor een goede samenwerking tussen ons als wijkraad en de gemeente,
zonder een oordeel te hebben over het aantal uren wat hiervoor
beschikbaar gesteld moet worden. Kortom het is niet alleen maar
kritiek.

A.L.Duscees

Voor de volledigheid zet de redactie
hierbij een link naar de betreffende
mijmering
van Rinus Krijnen