Het Europese gezin

Ik ken een gezin met een flink aantal kinderen, 4 eigen kinderen en 3 kinderen welke geadopteerd zijn. Het is een gezin wat ik wil inschalen als financieel niet onbemiddeld. Met name de eigen kinderen hebben een goed stel hersenen en derhalve allemaal een goede baan, van de 3 adoptie kinderen zijn er twee met een geestelijke achterstand en zullen volgens de prognose nooit verder komen dan een geestelijke leeftijd van 10 á 12 jaar, wat overigens niet wil zeggen dat ze later niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, maar wel in een baantje dat hun financieel zeker niet tot hoogvliegers zal maken. Het andere adoptiekind heeft wel een redelijk stel hersens, maar is onverantwoordelijk in zijn gedrag, heeft geen school afgemaakt behalve de basisschool en heeft een autoriteitsprobleem. Op 22 jarige leeftijd is hij op zichzelf gaan wonen, met financiële hulp van zijn ouders, ook de eigen kinderen hebben hem financieel geholpen met de inrichting van zijn appartementje. Momenteel woont hij zo’n jaar of vijf op zichzelf en werkt zo af en toe in allerlei baantjes wat hij nooit lang volhoudt. Zijn financiële situatie is een puinhoop, grote schulden, welke af en toe door de rest van het gezin, wanneer er weer eens een deurwaarder op de proppen komt , gedeeltelijk worden ingelost. Zijn adoptieouders hebben hem nu te verstaan gegeven dat op het moment dat hij 28 wordt, elke financiële hulp gestopt wordt, tenzij hij op dat moment blijk heeft gegeven van zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en een baan heeft en houdt waarmee hij zichzelf kan bedruipen. Wanneer hij dit aangetoond heeft en hij een vast patroon heeft opgebouwd om ook zijn schulden aan derden af te lossen, worden de schulden aan de gezinsleden hem kwijt gescholden. Zo niet komt hij onder curatele en wordt de schuldsanering ingeschakeld. Hij heeft nog bijna een jaar om te bewijzen dat hij van goede wil is.

Ik kan het niet laten om de parallel te trekken tussen dit gezinslid en Griekenland als gezinslid binnen Europa. Onverantwoordelijk gedrag, niets afmaken (lees de eigen wet niet handhaven, o.a. belastinginning) en schuld op schuld stapelen. In dit geval zou het Europese gezin ook een datum moeten prikken en zeggen tot die tijd hebben jullie de gelegenheid om aan te tonen dat je de verantwoordelijkheid voor je eigen land wel neemt en dit ook volhouden, lukt dit je binnen de afgesproken tijd dan zijn wij bereid onze leningen om te zetten naar bv. renteloze leningen. Blijken jullie het niet te kunnen of willen is het over en stoppen wij met hulp en komen jullie onder curatele als zoiets überhaupt mogelijk is binnen Europa. Zoniet dan royeren als lid van de Europese gemeenschap en alle Griekse tegoeden van bedrijven en overheden bevriezen en innemen.

Natuurlijk weet ik ook wel dat het allemaal zo simpel niet is, maar ik wou het gewoon even kwijt.

A.L. Duscees