De besmetting met de ehec bacterie, (entero-hemorrhagische E.coli-stam), die momenteel in Duitsland veel slachtoffers maakt en op het moment dat ik dit schrijf al 22 doden op haar geweten heeft, is het gevolg van het feit dat deze bacterie een variant is van de normale darmbacterie welke bij zoogdieren, dus ook mensen normaal in de darmen voorkomt. Deze variant lijkt naast een vastgestelde resistentie voor een aantal antibiotica ook een negatievere prognose te kennen dan de meer courante EHEC-stammen. Daarom wordt door een aantal geleerden getwijfeld aan de bron welke groenten of momenteel taugé zou zijn, maar die volgens hen veel eerder gezocht zou moeten worden bij de vleesindustrie. Hoe dan ook, een feit blijft dat bacteriën resistent kunnen worden door het veelvuldig gebruik van antibiotica. Ook in Amerika is zo’n zelfde resistente bacterie gevonden in koeienmelk. Het mag tegenwoordig algemeen bekend zijn dat binnen de veehouderij op grote schaal preventief antibiotica wordt toegediend, of dit nu runderen, varkens of kippen betreft, overal gebeurd het.

Waarom ? Ik stel wat ik noem de antibiotica maffia hiervoor verantwoordelijk. Naar mijn idee bestaat die maffia uit de farmaceutische industrie, de veeartsen of tenminste een groot gedeelte daarvan en de veehouder zelf. De eerste twee uit zgn. economische motieven, (lees zoveel mogelijk geld verdienen), de laatste om ziektes en besmettingen bij overvolle stallen te voorkomen, dus eigenlijk ook om het geld maar dan om geen extra kosten te maken door ziektes. Over het gevolg van deze oververzadiging aan antibiotica binnen onze veestapel, het steeds meer resistent worden van bacteriën, maakt men zich kennelijk niet druk. Ook acht ik het niet onmogelijk dat binnen de land- en tuinbouwteelt, de vele middelen welke ook daar gebruikt worden voor zo’n zelfde oververzadiging gaan zorgen en ook van daaruit ziektekiemen resistent gaan worden. Als dit alles niet snel veranderd breekt er m.i. binnen niet al te lange tijd de pleuris uit en zullen steeds vaker maar ook grotere besmettingen de wereldbevolking bedreigen. Duitsland is daar m.i. een duidelijk voorloper van. Antibiotica wat bedoeld is om ontstekingen te bestrijden, wordt op deze manier zelf de bron van allerlei dodelijke ontstekingen. Het is wat mij betreft vijf voor twaalf.

A.L. Duscees