Onjuist woordgebruik

Ik ontmoette iemand die al jarenlang elke zomer zijn vakantie doorbrengt op een naturistencamping in Frankrijk, en toen ik vroeg naar de filosofie welke de campingasten erop na houden, vroeg ik me af of het woord naturisme wel op zijn plek was. Aan het naturisme ligt van oorsprong een bepaalde levensfilosofie ten grondslag. De eerste Nederlandse naturisten verenigden zich in de jaren ‘30 van de vorige eeuw en hadden naast de filosofie van zelfrespect, respect voor de medemens en eerbied voor natuur en milieu, nog als extra het verbod op tabak, drugs, alcohol en vlees. In het begin van de jaren zeventig werd het verbod op het eten van vlees los gelaten. Tot aan het begin van de 21e eeuw waren tabak en alcohol dan ook uit den boze op hun terreinen, en roken op deze terreinen is eigenlijk nog steeds niet toegestaan. Men verenigde zich onder de naam Zon en Leven. Van de huidige kleine 50 naturistenterreinen zijn er nog zo’n 9 van Zon en Leven. De overigen zijn o.a. van de zgn. lichtbonden, of niet gebonden verenigingen deze waren een tegenhanger welke is ontstaan in de jaren ’50, waar men geen vegetariër was en wel rookte en dronk. Inmiddels zijn er naast deze verenigingsterreinen nog vele andere mogelijkheden zoals naaktstranden, sauna’s en zwembaden waar men naakt mag recreëren. De huidige overkoepelende organisatie Naturisten Federatie Nederland zegt dat het ledenaantal in1975 van 6500 is gegroeid tot 72.000 in 2005. Uit onderzoek verricht in opdracht van dit NFN in 2005 bleek, dat 1,9 miljoen Nederlanders met enige regelmaat bloot recreëert op een naaktstrand, in de vrije natuur of in de eigen achtertuin. Ook de sauna’s zijn hierin meegenomen. Uit deze getallen blijkt dat de oorsprong van het naturisme nog slechts op heel kleine schaal terug te vinden is en we eigenlijk niet meer van naturisme moeten spreken maar van nudisme. Nudisme is niets meer of minder dan graag ongekleed zijn met name om te zonnen, zwemmen of een andere vorm van recreatie, soms ook gewoon in huis. Ook in gezelschap van vreemden achten nudisten kleding niet nodig. Naaktheid is voor hen natuurlijk. Het geeft hen een gevoel van vrijheid. Locatie en situatie is bij veel nudisten niet van belang, al zullen de meesten zich beperken tot naaktstranden, sauna’s, naturistencampings en dergelijke. De nudist associeert naaktheid niet met seks. Nudisme heeft ook niets te maken met exhibitionisme of voyeurisme. Wat overigens net zo goed geldt voor de oorspronkelijke naturisten. Toch wordt door velen die regelmatig bloot lopen, de term naturist liever gebruikt, dit omdat men het woord nudist als platvloerser beschouwd dan het woord naturist, wat in ons taalgebruik wat beschaafder klinkt. Maar het dekt niet meer de lading die van oorsprong voor dit woord gold. Het woord naaktloper vindt men nog erger. We moeten dus eigenlijk spreken over een nudist of naaktrecreant en over nudisten- of naaktcampings in plaats van naturisten. Ook de NFN zou de eerste N anders moeten invullen. In het mei nummer van deze federatie vraagt men dat zichzelf ook af, als suggestie werd een nieuw woord genoemd ‘bloturisme’.

A.L. Duscees