Reklamespot bespot

De laatste tijd zien we regelmatig een reklame item op tv van de nertsenhouderij. Zij proberen hiermee hun standpunt over de maatregelen van het kabinet over deze sector duidelijk te maken. De maatregelen behelzen dat deze sector dient te worden afgebouwd over een periode van 10 jaar, zodat in 2021 er geen nertsfokkerijen meer bestaan in Nederland. De sector is het daar, vanzelfsprekend zou je zeggen, niet mee eens, en probeert dat in hun spotjes duidelijk te maken. Waar het op neer komt wat men zegt is, dat ieder van de partijen er schade door ondervind, nl. de schatkist vanwege het stopzetten van de handel, de nertshouders zelf doordat hun investeringen niet meer terugverdiend kunnen worden en zij van hun inkomsten worden beroofd, en de nertsen zelf omdat volgens hun zeggen de Nederlandse nertshouderij de enigste in de wereld is die diervriendelijk werkt en er dus op achteruit gaan als andere landen, waar niet diervriendelijk gewerkt wordt, de Nederlandse produktie gaan overnemen. Kortom, hun boodschap komt er op neer dat iedereen verliest met deze maatregel.

Leuk geprobeerd om het zo voor te stellen, waar men het niet over heeft is dat de bedrijfstak 10 jaar de tijd heeft om op een goede manier af te bouwen, om te schakelen en iets anders te gaan doen, daarbij gesteund door een financiële afbouwregeling. En waar gaat het nu echt om ? Deze afbouwregeling vindt men te laag, men wil met miljoenen euro’s uitgekocht worden. Het gaat hun niet om de inkomsten van de schatkist, of om het zgn. dierenleed, nee men wil er zelf beter van worden. Jarenlang heeft men goudgeld verdiend met deze handel en dat inkomensniveau wil men koste wat kost behouden, allerlei drogredenen worden aangehaald, zoals bv. dat het bedrijf al jarenlang een familiebedrijf is en wat moeten onze kinderen nu. Ik zou zeggen 10 jaar de tijd om naar een ander beroep uit te zien, of met je verdiende geld in een andersoortig bedrijf te investeren. Het mooiste is dat men zichzelf zo mooi bloot geeft in een van de spotjes, door te stellen dat men met een goede afkoopsom van de regering er mee zou kunnen leven. En het zogenaamde dierenleed dan, dat telt dan niet meer. Of, hoe je je in de kaart kunt laten kijken.

A.L. Duscees