Afgelopen week was er de documentaire over Máxima, ter gelegenheid van haar 40e verjaardag. Onmiddellijk na deze documentaire waren er al commentaren te horen welke m.i. solliciteren naar de naam azijnpissers. Hiermee wordt bedoeld mensen die alleen maar met negatieve uitlatingen komen meer en scherpere negatieve uitingen nog dan zuurpruimen. Het eerste waar men mee begon was bij allemaal dat de documentaire natuurlijk door het hof gekuist was, immers men kon in de documentaire zelf geen echte negatieve zaken vinden. Of het nu ging over haar moeder of echtgenote zijn, of over haar werkzaamheden en hoe ze met mensen omgaat, zelfs op haar antwoord over de negatieve commentaren naar aanleiding van haar uitspraak over de nederlandse identiteit, kon niet verkeerd opgevat worden. Ook de vraag over de affaire rond hun huis in Mozambique wist zij keurig te beantwoorden met de juiste zelfkennis daar van geleerd te hebben. Kortom men moest zijn commentaren gaan geven over zaken die niet in de documentaire te zien waren, maar die er volgens de commentatoren ongetwijfeld wel in gezeten hadden. Natuurlijk is deze documentaire vooraf gezien en er zullen echt wel zaken geweest zijn die men met het oog op tweeërlei uitleg, veranderd of eruit gelaten heeft. Bij de mensen die na een bezoek van de prinses alleen maar lovende reacties hadden, zullen er ook wel een paar bij geweest zijn die wat minder lovend waren omdat ze misschien in hun ogen te weinig aandacht hadden gekregen. Dit alles neemt niet weg dat er praktisch niets negatiefs over haar gezegd kon worden of het moet het feit zijn dat haar Nederlands nog niet perfect is, maar altijd nog stukken beter dan van Bernard of Claus. Dit is dan ook weer zo’n feit waar zelfs een deskundige Neerlandicus bij gesleept werd, waar hebben we het eigenlijk over. Toch aan de andere kant vind ik dat iemand die schijnbaar zo goed is in al haar doen en laten, maar ook in haar verschijning en haar uitstraling, dat dit eigenlijk een beetje eng is, want zij lijkt gewoon perfect te zijn. Maar de perfecte mens bestaat niet. Daarom hoop ik dat Máxima vandaag of morgen ook eens iets uithaalt waaruit blijkt dat ook zij haar onvolkomenheden heeft, dan wordt ik pas echt overtuigd dat ook zij gewoon een mens is van vlees en bloed.

A.L. Duscees