Horende doof en ziende blind zijn, ..

hiermee wordt aangegeven dat mensen wel kunnen horen en wel kunnen zien, maar de zaken welke belangrijk zijn, niet horen en niet zien, m.a.w. zij bewegen zich in een wereld die los staat van de werkelijkheid.

Dezelfde gedachte kwam bij mij op, toen ik een uitspraak hoorde van een geestelijke met de tekst : “heel de schepping juicht voor de Heer” en “alles wat adem heeft, looft de Heer.” Toen dacht ik ook, die is horende doof en ziende blind, die ziet ook de werkelijkheid niet.

Oké, ik heb ook wel eens van die momenten meegemaakt dat ik op vakantie in een mooi en warm land kon genieten van prachtige natuur, het zingen van de vogels, de koestering van de zon en de grootsheid van het uitzicht op de bergen. Je bent dan geneigd te denken zo moest het altijd maar blijven, de gevoelens bij dit soort prachtige momenten, maken dat je het bijna volmaakt vind. Je zou dan inderdaad kunnen denken dat de hele schepping juicht en de vogels zingen tot de eer van de schepper. Terwijl ze in werkelijkheid alleen maar zingen om hun territorium aan te geven, als lokroep voor het andere geslacht of hun jongen te begroeten of te waarschuwen.

Wat is dan onze werkelijkheid naast af en toe een heerlijke vakantie, die voor alle mensen over de gehele aarde slechts gegeven is aan enkelen, zoals wij in het rijke westen.

De werkelijkheid is dat de natuur keihard is en onvoorspelbaar, denk aan allerlei natuurrampen, zoals orkanen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, hongersnoden en ziektes. Dit alles treft niet alleen de mens, maar ook de flora en fauna. Heel de schepping huilt, krijst en vloekt dan en alles wat adem heeft lijdt en kermt en is vervult van angst. Dit alles naast het gegeven dat de zgn. kroon der schepping, de mens zelf, er nog eens een schepje bovenop doet door de omstandigheden voor mens, dier en milieu, compleet te verpesten door uitbuiting van alles, voor eigen gewin.

Dat is de werkelijkheid, zeg dan niet dat alles alleen maar mooi is, maar zie de realiteit en probeer met je teksten daar duidelijk en reëel over te zijn. Het leven op deze aarde in zijn algemeenheid genomen is een struggle for life en een overlevingsplaats voor de sterkste.

Dat je dit ànders zou willen, oké, een aantal zaken blijven zoals ze zijn, daar kun je als mens geen invloed op uitoefenen, daarom is het beter je als mens aan te passen aan de natuur, daar onderdeel van te vormen in plaats van te denken deze natuur te kunnen beïnvloeden. Op het gebied van het menselijk doen en laten kunnen we wel invloed uitoefenen en dat begint bij ons zelf, kom met je hoofd uit de wolken en ga met je benen op aarde staan en doe iets. The best way to make your dreams come true, is to wake up.

A.L. Duscees