Waren het Pim Fortuyn en Geert Wilders die het hadden
over een achterlijk en middeleeuws geloof van de moslims, deze week was het een
hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschappen die het had over het
middeleeuwse en kerkelijke antiquiteiten museum van de r.-k. kerk.

Het artikel wat ik daarover
las ging over de zaligverklaring van paus Johannes Paulus II op zondag 1 mei.
Ik moet zeggen dat ik zelf nog wel een stapje verder ga dan de uitspraken van
deze hoogleraar, ik zou het willen noemen een vorm van massa psychose met waandenkbeelden.
Wanen bij mensen met een psychose zijn belevingen buitenom de werkelijkheid,
zij ontstaan in het zieke brein. In mijn beleving is dit ook gaande bij het
zalig verklaren van mensen door de r.-k. kerk. Met een zaligverklaring zegt de
kerk: deze persoon is bij God. Wordt deze later ook nog heilig verklaard dan
kun je tot hem of haar bidden en kan deze overledene van alles voor je doen wat
dan weer wonderen genoemd worden. Mijn ongeloof in dit alles behelst: 1. Stel
dat God bestaat, dan kan je alleen tot Hem komen door het geloof zegt de bijbel
(zie o.a. Hebr. 11) dat is het criterium, en niet dat mensen in de kerk bepalen
of je op hun manier goed gelovig was. 2. Ieder weet dat het zaligverklaren
alles te maken heeft met de leefwijze van die persoon, hoe hij of zij daarin
beoordeeld wordt door mensen, maar je kan nooit alles weten van die persoon,
hoe vaak is het al niet voorgekomen dat later bleek dat mensen een dubbel leven
geleid hebben, een goed deel maar ook een verborgen kwaad deel, denk hierbij
o.a. maar eens aan het misbruik in de kerk. Wie zegt mij hoeveel zalig of
heilig verklaarden dit ook op hun geweten hebben of dit stil gezwegen hebben.
3. Wie bepaalt voor mij wie ik moet vereren, als ik al iemand zou willen
vereren, zeker niet een aan waandenkbeelden lijdende kerk. Dat ik grote
bewondering kan hebben voor bepaalde mensen heeft niets met verering te maken.
Er zijn mensen geweest die door een bepaalde
leefwijze of uitspraken voor mij een voorbeeld zijn, b.v. Nelson Mandela of de
figuur van Jezus althans de aan hem toegedichte uitspraken, enz.

Het hele idee van zalig en
heiligverklaringen vallen buiten de werkelijkheid en zijn derhalve waanideeën,
ooit begonnen om mensen te kunnen beïnvloeden ten aanzien van hun leefwijze en
daardoor macht over hen te hebben. In feite speelt de kerk hiermee voor God, wat
is dan het verschil met iemand die aan wanen leid en van zichzelf denkt dat hij
God is of de president van Amerika.

Daar trapt in deze tijd toch
niemand meer in. Of toch ?

A.L.
Duscees