Mijn column voor deze week
stond al klaar, toen ik gisteren opnieuw een artikeltje las over het aanbieden
van huisvuil, (zie elders op deze site). Ik kon de verleiding niet weerstaan om
onmiddellijk een andere column te schrijven. Toen de gemeente terug kwam op
haar eerder genomen besluit, dat vuilniszakken niet voor 07.30 uur buiten
mochten staan, was dit al een kleine tegemoetkoming voor de bewoners welke ’s
morgens al vroeg de deur uit moeten. Echter uit het voornoemde artikel komt naar
voren dat er nog steeds heel wat mensen zijn, die om wat voor reden dan ook
daar nog steeds problemen mee hebben. De boete welke de gemeente oplegt van €
70,– per zak is niet mis. Volgens het artikel zijn in week 5 en 6, 274
overtredingen geconstateerd, zouden die allemaal beboet worden levert de
gemeente dat een bedrag van € 19.180,– op. Als ik het goed lees hebben ze
echter maar 80 adressen kunnen achterhalen. Als mensen zouden opletten om geen
adresgegevens in de zak achter te laten wordt dit wel erg moeilijk. Misschien
webcams plaatsen ? Onzin natuurlijk. Maar een en ander geeft wel aan dat het
100% voorkomen erg moeilijk zal zijn. Waarom heeft de gemeente tot nu toe zelf
geen verdere stappen gedaan om aan de kennelijke problemen van een flink aantal
bewoners tegemoet te komen. Let wel, ik ben niet tegen het feit dat de gemeente
regels stelt en met de achterliggende reden van vervuiling welke te vroeg
buiten zetten met zich mee kan brengen ben ik het helemaal eens. Maar wat is nu
de praktijk ? Er wordt uitgegaan van controle op de middag en avond voor de
ophaaldag. Dit betekent dat na 24.00 uur de zakken buiten mogen worden gezet.
Aanvang ophalen is ’s morgens 07.30 uur, dus staan er zakken langer dan 7 uur
buiten. De meeste mensen welke de avond ervoor hun zakken buiten zetten doen
dat naar ik zo inschat na 22.00 uur, dit betekent een verschil van 2 uur, maakt
dit op dat aantal uren nu zoveel verschil uit ? Nee, om te voorkomen dat de
zakken überhaupt de hele nacht buiten staan, zou de gemeente haar bewoners ter
wille kunnen zijn om het aanvangstijdstip van ophalen te verzetten naar bv.
09.00 uur. Ik denk dat een groot deel van het probleem hiermee is opgelost,
althans voor degene die 07.30 uur te vroeg vinden om op te staan. De vroege
thuis vertrekkers hebben dan hun zakken hooguit 3 á 4 uur buiten staan, althans
wanneer ze hun zakken buiten zetten voor ze op de fiets of in de auto stappen.

Hetzelfde geldt voor de
aanvang van de papier ophaaldag op zaterdag, voor veel mensen is de eerste dag
van het weekend een dag om na een week
hard werken wat langer op bed te blijven liggen, maar wil je van je oud papier
af, moet je ook op die zaterdag weer vroeg opstaan, althans die mensen welke
aan het begin van de route zitten. Als de gemeente deze tegemoetkoming zou doen,
mogen al die mensen welke dan nog in overtreding zijn van mij beboet worden,
maar ik maak me sterk dat het er dan heel wat minder zullen zijn.

A.L.
Duscees