Als burger van dit land heb ik rechten en plichten, een van
die rechten is het stemrecht, vele mensen op de wereld zouden dit recht ook
maar al te graag hebben, dat ben ik me bewust, en toch heb ik deze keer van dat
recht geen gebruik gemaakt. Hier maak ik geen gewoonte van want ik denk dat het
wel 25 tot 30 jaar geleden is dat ik
voor het laatst niet gestemd heb. Waarom nu weer niet ? Omdat ik me geërgerd
heb aan de wijze waarop de politiek zelf,
met deze verkiezingen is omgegaan. En niet alleen de politiek maar ook de
media. Als je niet beter wist en je las en luisterde naar de debatten en
commentaren zou je denken dat het om landelijke verkiezingen voor de Tweede
Kamer ging, terwijl het gaat om verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ik ben
niet zo dom dat ik niet weet dat straks door de gekozen leden van die
Provinciale Staten weer de leden van de Eerste Kamer worden gekozen, die op hun
beurt weer invloed op de wetgeving vanuit de Tweede Kamer kunnen uitoefenen.

Door dit laatste als inzet voor deze verkiezingen te maken,
wordt geheel voorbijgegaan aan waar het
werkelijk om hoort te gaan nl. mensen of partijen te kiezen die in mijn
provincie naar mijn mening de goede beslissingen willen nemen. In vele
provincies zijn er regionale partijen welke in de landelijke politiek niet
terug te vinden zijn omdat deze zich richten op zaken die direct met de
regionale problematiek te maken hebben en waar zij als Provincale Staten
beslissingsbevoegdheden over hebben. Hieraan is volkomen voorbijgegaan in de
campagnes en deze regionale partijen zijn niet of heel erg mondjesmaat aan het
woord kunnen komen in de media. Dus op wie moet ik stemmen en waar staat men
voor ? Het zou hetzelfde zijn als bij gemeenteraadsverkiezingen in Dongen, door
bv. CDA, VVD of SP niet gesproken zou worden over onze Dongense vraagstukken en
men in de publiciteit alleen het partij standpunt zou verwoorden over de
landelijke politiek. Zover gaat het gelukkig nog niet, maar in dit geval wel bij
de Provinciale verkiezingen. Daar heb ik me aan geërgerd en om dit aan de kaak
te stellen heb ik gebruik gemaakt van mijn recht om niet te stemmen, enerzijds
door de onbekendheid over de Provinciale politieke standpunten en anderzijds om
door het feit dat er misschien een slechte opkomst zou zijn, duidelijk te maken
dat het op deze manier bij de kiezer niet werkt en het in de toekomst anders
hoort te gaan. Of het zou helpen,? ik weet het niet, maar het is wel mijn recht
om via het afzien van dit recht dit kenbaar te maken. Voor mij is dit hetzelfde
als het stakingsrecht. Gezien de uitslag van deze verkiezingen zijn er toch
veel mensen, wat ik noem ingetrapt, om met deze voorstelling van zaken mee te
gaan, 8% meer stemmers dan 4 jaar geleden. Maar wat weten al deze kiezers nu
over de provincie ?

A.L.
Duscees