In Bn/DeStem van donderdag 17
febr. j.l. las ik de opinie van journalist Paul de Schipper, met als kop:
“wordt Dongen veiliger met een nachtwacht.” Een en ander naar aanleiding van
uitspraken van de Dongense VVD fractie. Ik kon me in grote delen wel in het
artikel vinden, zij het dat de schrijver op sommige punten wel erg ver gaat om
een eventuele toekomstige Dongense situatie te gaan vergelijken met derde
wereldsteden, of een Amerikaans beveiligingsbedrijf wat in Irak gewapend
rondliep te vergelijken met Nederlandse beveiligingsbedrijven. Toch neemt niet
weg dat een aantal zaken voor de “gewone” burger, op z’n minst vreemd
overkomen. Ik noem daarbij het kennelijke gebrek aan capaciteit van de politie
door geldgebrek of bezuinigingen, met daar tegenover een politiemissie van zo’n
700 man naar Afghanistan, kosten geraamd op 468 miljoen euro volgens Elsevier,
zij het dat 30 miljoen bijgedragen wordt door ontwikkelingssamenwerking.
Politici die deze missie steunen zullen daar best een plausibele verklaring
voor hebben zoals goede relaties met onze bondgenoten of meer van dat soort
uitspraken. Een andere kwestie die De Schipper aankaartte is die van de kosten
welke wij als burgers dan dubbel gaan betalen. Immers van onze betaalde belastingcenten
worden al de bestaande politiediensten gefinancierd, zou Dongen dan besluiten
om over te gaan naar particuliere beveiliging zullen deze toch niet geringe
kosten via de gemeentelijke belastingen dienen te worden betaald, m.a.w. de
Dongense burger betaald dan dubbel voor een “veilig”gevoel. Ik vraag me echter
af: a. voelen wij ons werkelijk zo onveilig, ook al hebben er de laatste tijd
een paar criminelen ons dorp aan gedaan ? b. geeft het zien van particuliere
beveiligers de zgn. sportschool brede jongens, ons een echt veiliger gevoel ?
Zelf heb ik altijd de neiging een straatje om te lopen als ik zulke figuren
tegen kom. Ik kan me al met al niet aan de indruk onttrekken dat scoren met dit
soort uitspraken hieraan ten grondslag ligt, zoals zo vaak in de politiek bij
hypes of bepaalde gebeurtenissen onmiddellijk ingegaan wordt op het vermeende
onderbuik gevoel.

Mocht een dergelijke
maatregel in Dongen toch doorgang vinden, dan zou ik pleiten voor het opnieuw
aanstellen van een paar functionarissen van de vroegere gemeentepolitie, mensen
die meer bevoegdheden hebben dan een particuliere beveiliger heeft.

A.L.
Duscees