Vrijheid van meningsuiting vinden wij een groot
goed, terecht, maar ook andere vormen van vrijheid zoals politieke vrijheid en
onafhankelijkheid of vrijheid van godsdienst staan bij ons hoog in het vaandel.
Misschien wel de belangrijkste vinden wij de vrije wil, maar bestaat die wel ?

In totale vrijheid leven, forget it! Het
is ALTIJD: vrijheid in gebondenheid. Met gebondenheid bedoel
ik heel voor de hand liggende zaken zoals financiƫle gebondenheid, maar ook de
gebondenheid van je opvoeding of beperkte kennis over tal van zaken, zoals je
kijk op de wereld of de mensheid. Je kunt
wel de vrijheid binnen de grenzen van gebondenheid zoeken. De
vrijheid ligt hem in de mogelijkheid om te kunnen kiezen, anders te kunnen
doen, binnen de mogelijkheden die bestaan (= gebondenheid). In die zin is
iedereen altijd vrij, want iedereen kan kiezen, het maakt daarbij niet
eens uit WAT je kiest, want het kunnen kiezen op zich schept al de
vrijheid.
Dat een bepaalde keuze iemand niet gelukkig
of gelukkiger maakt, hoort ook bij het kiezen, het mooie is dan dat je ook weer
iets anders kan kiezen. En zo zou ik dus
wel even door kunnen gaan..
Wat ik wil zeggen is het volgende: Mensen hebben
in het verleden keuzes gemaakt, daarin is men vrij geweest binnen een bepaalde gebondenheid.
De keuzes van iemand zeggen dus alles over zijn gebondenheid. Later kan men zijn opvoeding bezien, men heeft meer
kennis en levenservaring opgedaan en dat kan ervoor zorgen dat men andere keuzes
is gaan maken!
Dus wat is ervoor nodig mensen zo goed mogelijke
keuzes te laten maken? INFORMATIE/KENNIS, alleen dat brengt de mens in
mijn optiek verder… Daarom vind ik het ook zo belangrijk om verstandig om te
gaan met de wijsheid van de oudere mens, althans die oudere die in zijn leven
kennis en informatie is blijven vergaren, er zijn jammer genoeg ook mensen die
tijdens hun leven nooit meer iets bijgeleerd hebben, die leven dan ook in een
zeer beperkte vrijheid al zullen ze dat zelf niet zo ervaren, die onwetendheid
is dan ook hun sterke gebondenheid. Ik wil graag bij die eerste groep horen,
daarom blijf ik mijn vragen stellen en blijf ik informatie en kennis verzamelen
zolang ik leef, alles wel binnen mijn eigen mogelijkheden qua iq en eq. De
vraag in de kop van deze column kan dus beantwoord worden met: VRIJHEID IS
KENNIS, oftewel hoe meer kennis en informatie hoe groter je vrijheid in keuze
mogelijkheden. Hiermee wordt de ruimte binnen de gebondenheid groter.

A.L.
Duscees