Eerst
wilde ik het bureaucratie noemen, hetgeen je ook zou kunnen zeggen van andere
overheids- of semi overheidsdiensten, ik denk hierbij o.a. aan de voormalige IB
groep, nu DUO geheten (Dienst Uitvoering Onderwijs). De kosten welke die
dienst, althans in de tijd dat ik er mee te maken had, alleen al aan papier en
portokosten had kunnen besparen loopt in de miljoenen.

Maar
nu de Belastingdienst, ik kwam er achter dat het zeer onduidelijk is hoe deze
dienst werkt. Het komt misschien wel voort uit bureaucratie maar van
bureaucratie kan je nog zeggen dat er regels worden gehanteerd. Wanneer je geen
regels kunt waarnemen kun je over onoverzichtelijk spreken. In oktober kreeg ik
een beschikking voor het terugbetalen aan teveel ontvangen zorgtoeslag in 2009,
waarbij ik de keus kreeg om dit in 1x te betalen of in termijnen, ook kon het verrekend
worden met mijn huidige zorgtoeslag. Hier koos ik voor. Twee weken terug kreeg
ik opnieuw een beschikking maar dan over 2010, ik moest nu het dubbele
terugbetalen maar dan wel met de aangehechte acceptgirokaart, een andere keus
was er niet. Ik had hierbij een aantal vragen dus onmiddellijk de telefoon
gepakt en mijn vragen afgevuurd. 1. Waarom geen andere betalingsmogelijkheden
zoals bij de beschikking van 2 maanden eerder ? Het werd even stil en na het
geven van mijn beschikkingsnummer wilde men het even nakijken, hieruit bleek
dat dit de vervolgbrief was welke gestuurd wordt nadat op de eerste beschikking
niet is gereageerd. Mijn reactie was, deze gaat over 2010 en de brief van
oktober ging over 2009 en dat bedrag zou verrekend worden met m’n huidige
zorgtoeslag. Weer even stil, toen kwam het antwoord de eerste brief die over
2010 gaat wordt half januari verstuurd en daarin staat dat je wel verschillende
betalingsmogelijkheden heb. Toen ik daarop reageerde met jullie hebben dus als
eerste een tweede brief verstuurd, dus een fout gemaakt met het versturen van
deze beschikking werd dit ontkend en men wilde hierover verder geen discussie
aangaan. 2. Hoe kan het dat jullie beschikken over mijn gegevens van 2009
waaruit blijkt dat ik teveel heb ontvangen en jullie desondanks daar heel 2010
gewoon mee doorgaan ondanks dat ik elk jaar mijn inkomensgegevens t.a.v.
zorgtoeslag doorgeef ? Het antwoord was “wij gaan uit van de gegevens van het
voorgaande jaar,” dus in mijn geval 2009, mijn reactie maar over 2009 moet ik
terugbetalen dat hebben jullie dus kennelijk niet meegenomen over 2010 met het
gevolg dat ik nu een keer zoveel moet terugbetalen. Ook fout dus, “nee zo zit
het niet” was het antwoord, “wij wijzigen de toeslag pas nadat u zelf daarom
vraagt.” 3.
Waarom mijn beschikking over 2009 pas verstuurd in oktober 2010 en mijn
beschikking over 2010 eind december 2010 ? Twee maanden na elkaar dus.
Antwoord: “in de beginjaren van de zorgtoeslag liepen wij achter met de
verwerking, dat is nu grotendeels opgelost.” Dus resumerend, je geeft elk jaar
je gegevens op met het idee dat de belastingdienst die ook verwerkt voor het
komend jaar, maar dat doen ze niet als je niet specifiek vraagt om je toeslag
aan te passen. Al met al kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat het bij
deze dienst nog steeds niet op rolletjes loopt.

A.L. Duscees